TERAPIA MANUALNA

TERAPIA MANUALNA STRUKTURALNA

Podczas tego szkolenia nauczysz się jak uwolnić zablokowany segment, w celu przywrócenia prawidłowej fizjologii i równowagi. Uwalnianie danego segmentu nie powoduje przekroczenia amplitudy stawowej, w odróżnieniu do technik repozycji, w trakcie których dochodzi do tego zjawiska.

TERAPIA MANUALNA TRZEWIA

Istnieje ścisły związek pomiędzy powięzią, trzewiami, otrzewną i stawami. Szkolenie z zakresu terapii manualnej trzewi skierowane jest do fizjoterapeutów. Umożliwi Wam ono poznanie zależności pomiędzy organami wewnętrznymi a układem ciemieniowym. Dowiecie się, w jaki sposób zaburzenia ruchomości w obrębie trzewi mogą wpływać na miednicę, kręgosłup, klatkę piersiową, czaszkę, czy inne sąsiednie narządy.

TERAPIA MANUALNA BARKU

Kompleks barkowy jest obszarem, w którym dochodzi do częstego występowania dolegliwości bólowych. Podczas tego szkolenia poznasz dwa rodzaje podejść w terapii. Globalne podejście pozwoli wprowadzić w praktyce zróżnicowane techniki, obejmujące wszystkie anatomiczne struktury stawu ramiennego. Natomiast holistyczne podejście pozwoli Ci znaleźć ewentualne przyczyny dysfunkcji kompleksu barkowego w obrębie neurologicznych i mechanicznych połączeń, które mogą mieć wpływ na obszar ramienno-łopatkowy.

TERAPIA MANUALNA W STANIE OSTRYM

W trakcie tego szkolenia poruszane są zagadnienia związane z terapią kręgosłupa w stanie ostrym. Zajęcia praktyczne poprzedzone są wykładami teoretycznymi z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, sytuacji klinicznych oraz propozycji terapii.

TERAPIA MANUALNA TKANEK MIĘKKICH W SPORCIE

Terapia manualna jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem w usprawnianiu sportowców z najwyższego poziomu światowego. Skuteczność oraz celowość terapii manualnej zostały potwierdzone przez badania naukowe i uznane za niezbędne narzędzie do uprawiania sportu na wysokim poziomie.