PROGRAM TERAPIA MANUALNA W STANIE OSTRYM

Prowadzący: Olivier Pireaux
Opis szkolenia
W trakcie tego szkolenia poruszane są zagadnienia związane z terapią kręgosłupa w stanie ostrym. Zajęcia praktyczne poprzedzone są wykładami teoretycznymi z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, sytuacji klinicznych oraz propozycji terapii.
Dużą część szkolenia stanowi tematyka diagnostyki różnicowej wykluczającej w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przed wyborem rodzaju terapii. Na szkoleniu zostaną przedstawione techniki mające na celu uzupełnienie leczenia medycznego przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i skuteczności.
Cele nauczania
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie terapii manualnej w stanie ostrym.
  • Znajomość specyfiki leczenia dolegliwości w trakcie trwania stanu ostrego.
  • Umiejętność wdrożenia leczenia adekwatnego do aktualnych objawów.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności terapii w uzupełnieniu leczenia medycznego.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty.
Czas trwania szkolenia

2 dni szkolenia (14 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30-12:30

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

TEORIA : WPROWADZENIE
Definicja bólu i wiadomości ogólne.
Badanie bólu.
Znaczenie anamnezy.
Różnice między stanem ostrym a przewlekłym.
Czerwone flagi.
Odruchy.
Przykłady kliniczne i diagnostyka wykluczająca.
PRAKTYKA
Rwa kulszowa – stan ostry i przewlekły.
Różne rodzaje rwy kulszowej.
Diagnostyka wykluczająca.
Test sprężynowania.
Test sakralizacji.
Test dla zespołu mięśnia gruszkowatego.
13:30-17:30 (Praktyka)
Rwa kulszowa – stan ostry i przewlekły
Kość krzyżowa w bocznym pochyleniu.
Kość krzyżowa w zgięciu i wyproście.
Techniki recall.
Techniki nerwowo-oponowe – zespół dyskowy.
Otwieranie otworu kręgowego.
Pompowanie dysku.
Przepuklina dysku.
Przywrócenie prawidłowej pozycji dysku.
Ślizg L5.
DZIEŃ 2
8:30-12:30
TEORIA: LUMBAGO – DEFINICJA LUMBAGO L5 – LUMBAGO L3 (PRAKTYKA)
Techniki powięziowe w siedzeniu.
Techniki Jones’a.
Techniki przeponowe.
Techniki energii mięśniowej w siedzeniu (MET).
TEORIA: BÓL PLECÓW I ZESPÓŁ ŻEBROWY

Definicja rodzaj bólu, testy, żebra w pozycji wdechowej i wydechowej, biomechanika.

13:30-17:30
PRAKTYKA: BÓL PLECÓW I ZESPÓŁ ŻEBROWY

Segment Th12/L1, żebra wolne, żebra rzekome w pozycji wdechowej, żebra rzekome w pozycji wydechowej,żebra prawdziwe.

TEORIA: KRĘCZ SZYJNY – DEFINICJA, OBJAWY, LECZENIE, RÓŻNICOWANIE, PRAKTYKA.
Obszary napięcia w obrębie karku.
Wzmożone napięcie w obrębie C4.
Rotacja C4.
Translacja C4.
Globalna mobilizacja kręgosłupa.
Powtórka nabytych wiadomości i podsumowanie szkolenia.
Forma szkolenia
Metodyka :

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny :

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.

Wykładowca: Olivier Pireaux
Dyplomowany fizjoterapeuta.
Fizjoterapeuta sportowy.
Osteopata.
Nauczyciel wykładowca osteopatii i terapii manualnej w sporcie.
Wykładowca technik manipulacji strukturalnych, technik trzewnych i czaszkowych (ISO,COTN).
Wykładowca terapii manualnej kręgosłupa i stawów obwodowych oraz fizjoterapii trzewi i technik czaszkowych.
Od 2008 związany z Kinesport.
Udziela się w strukturze SARL FORMA, która jest szkoleniem podyplomowym dla dyplomowanych Osteopatów.