PROGRAM TERAPIA MANUALNA TRZEWIA

Wykładowca:
Antoine Lefebvre – masażysta fizjoterapeutyczny, fizjoterapeuta sportowy, specjalizuje się w terapii manualnej w sporcie, fizjoterapeuta Reprezentacji Francji w Honckey’u.

Opis szkolenia

Istnieje ścisły związek pomiędzy powięzią, trzewiami, otrzewną i stawami. Szkolenie z zakresu terapii manualnej trzewi skierowane jest do fizjoterapeutów. Umożliwi Wam ono poznanie zależności pomiędzy organami wewnętrznymi a układem ciemieniowym. Dowiecie się, w jaki sposób zaburzenia ruchomości w obrębie trzewi mogą wpływać na miednicę, kręgosłup, klatkę piersiową, czaszkę czy inne sąsiednie narządy.

Dzięki terapii manualnej trzewi będziecie w stanie rozróżnić:
– ograniczenia tkankowe
– zaburzenia ruchomości w obrębie narządów wewnętrznych
– zrosty łącznotkankowe

Terapia manualna trzewi pozwala przywrócić równowagę pomiędzy narządami wewnętrznymi a układem ciemieniowym w celu pobudzenia krążenia oraz zachowania prawidłowej biomechaniki. Poprzez przywrócenie prawidłowych ślizgów tkankowych możemy oddziaływać na trzy różne obszary: mechanikę, układ nerwowy i układ krążeniowy.

Cele nauczania
  • Umiejętność przeprowadzenia szczegółowego badania palpacyjnego.
  • Zapoznanie się z zagadnieniem bólu rzutowanego.
  • Umiejętność przywrócenia harmonii pomiędzy układem nerwowym a naczyniowym (połączenie z układem ciemieniowym).
  • Umiejętność przygotowania sportowca do wysiłku i ułatwienia mu regeneracji urazu.
  • Umiejętność zwiększenia możliwości wysiłkowych sportowca.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty.
Czas trwania szkolenia

2 dni szkolenia (14 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30 – 12:30
Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

TMJ (STAW SKORNIOWO-ŻUCHWOWY) I ŻUCIE: ROLA TMJ W TRAWIENIU

TKANKI MIĘKKIE SZYI I APARAT MOWY

Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.

TMJ I TKANKI MIĘKKIE SZYI (PRAKTYKA)
Pompowanie TMJ
Zmarszczki szyi
Więzadło płucne
Powięź przednia
PRZEŁYK I ŻOŁĄDEK (TEORIA)
Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.
PRZEŁYK I ŻOŁĄDEK (PRAKTYKA)

Więzadło żołądkowo-przeponowe, krzywizna większa, krzywizna mniejsza, odźwiernik.

13:30-17:30 (Praktyka)
PRZEŁYK I ŻOŁĄDEK (PRAKTYKA – CIĄG DALSZY)
Krzywizna mniejsza
Odźwiernik
Techniki dla przepukliny rozworu przełykowego
Sieć mniejsza
DWUNASTNICA (TEORIA)

Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.

DWUNASTNICA (PRAKTYKA)

Zwieracz Oddiego

WĄTROBA I WORECZEK ŻÓŁCIOWY (TEORIA)

Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.

DZIEŃ 2
8:30-12:30
WĄTROBA I WORECZEK ŻÓŁCIOWY (PRAKTYKA)
Więzadło obłe
Więzadła trójkątne
Więzadło wieńcowe
Więzadło sierpowate
Pompowanie wątroby
Opróżnianie żółci
JELITO GRUBE – WCHŁANIANIE (TEORIA)

Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.

JELITO GRUBE (PRAKTYKA)
Krezka
Krezka poprzecznicy
Krezka esicy
Więzadło Treitz’a
13:30-17:30
UKŁAD WYDALNICZY (TEORIA)

Anatomia i fizjologia, semiologia i diagnostyka wykluczająca, związki z układem kostno-stawowym, połączenia neurowegetatywne.

JELITO ŚLEPE (PRAKTYKA)
Jelito ślepe w zgięciu
Jelito ślepe w wyproście
PRAKTYKA ZAGIĘCIA JELITOWEGO I ESICA (PRAKTYKA)
Prawa kątnica
Lewa Kątnica
Esica
Globalny manewr

SPRAWDZENIE NABYTYCH TECHNIK I PODSUMOWANIE SZKOLENIA

POWTÓRKA I PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Forma szkolenia
Metodyka :
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.
W trakcie szkolenia wykorzystujemy różne pomoce naukowe, takie jak: modele anatomiczne, rzutnik, pokazy filmowe itp.
Metody oceny:

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.