PROGRAM TERAPIA MANUALNA PUNKTY SPUSTOWE

Opis szkolenia

Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (MPS) jest zaburzeniem funkcjonalnym, odwracalnym w obrębie narządu ruchu, którego objawem jest ból, znajdujący się w jednym lub kilku mięśniowo-powięziowych punktach spustowych. Podstawowym elementem w przypadku MPS jest mięśniowo-powięziowy punkt spustowy (TP Myo-fascial). Struktura ta jest odpowiedzialna za występowanie bólu rzutowanego niespecyficznego o różnym nasileniu. Mięśniowo-powięziowy punkt spustowy lub nadwrażliwy punkt (Tender Point) jest to obszar o powierzchni kliku milimetrów, zlokalizowany w obrębie mięśnia lub jego powięzi, który cechuje się zwiększoną pobudliwością na bodźce dotyku i dużą bolesnością. Umiejętność przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki oraz leczenia dzięki znajomości MPS pozwoli skutecznie eliminować patologie bólowe w obrębie mięśni i stawów.

Istnieje spora liczba technik zachowawczego leczenia mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego – rozciąganie, techniki inhibicji nerwowo-mięśniowej, czy różnego rodzaju uciski. Techniki te oddziałują na ciało, przyczyniając się do rozluźnienia mięśniowego i umożliwiają tym samym lepsze dotlenienie w obrębie punktu spustowego, co w konsekwencji prowadzi do jego zlikwidowania.

Cele nauczania
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu układu mięśniowego.
  • Diagnostyka patologii w obrębie układu mięśniowego.
  • Znajomość klasycznych technik leczenia patologii układu mięśniowego.
  • Przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w zakresie patologii układu mięśniowego.
  • Umiejętność szczegółowego badania palpacyjnego.
  • Umiejętność zastosowania techniki ucisku oraz przeprowadzenia protokołu leczenia zachowawczego, który opiera się na technikach z zakresu terapii manualnej.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty.
Czas trwania szkolenia

2 dni szkolenia (14 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
• Prezentacja szkolenia.
• Charakterystyka kliniczna mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego, zgłębienie zagadnienia i czynniki mające wpływ na przewlekły charakter dolegliwości.
• Natura punktów spustowych.
• Zachowawcze leczenie fizjoterapeutyczne MPS.
MIĘŚNIE KOŃCZYNY GÓRNEJ
Bark
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie barku.
• Stożek rotatorów (nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy).
• Inne mięśnie barku (obły większy, naramienny cz. przednia/środkowa i tylna).
Ramię
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie ramienia.
• Część przednia (dwugłowy ramienia, ramienno-promieniowy, kruczo ramienny).
• Część tylna (trójgłowy ramienia).Przedramię
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie przedramienia.
• Część przednia (zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, nawrotny obły, zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny).
• Część tylna (ramienno-promieniowy, prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka, prostownik łokciowy nadgarstka, prostownik palców, prostownik krótki kciuka, odwodziciel długi kciuka, prostownik krótki palców, prostownik palca małego, odwracacz).
MIĘŚNIE KOŃCZYNY DOLNEJ
Biodro
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie biodra.
• Pośladkowy mały, średni i wielki, gruszkowaty, czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny i wewnętrzny, grzebieniowy, lędźwiowy.
Udo
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie uda.
• Część przednia: czworogłowy (obszerny przyśrodkowy, boczny, prosty uda, obszerny pośrodkowy).
• Część przyśrodkowa: przywodziciele (długi, mały, wielki).
• Część tylna: kulszowo-goleniowe (głowa długa i krótka, półbłoniasty i półścięgnisty).
DZIEŃ 2
MIĘŚNIE PODUDZIA
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie podudzia.
• Część przednia: piszczelowy przedni, prostownik długi palców i prostownik długi palucha.
• Część boczna: strzałkowy długi i krótki.
• Część tylna: płaszczkowaty, brzuchaty – głowa boczna i przyśrodkowa.
Stopa
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie stopy.
• Krótkie mięśnie stopy (czworoboczny podeszwy, zginacz krótki palucha, odwodziciel palca małego, przywodziciel palucha, międzykostne grzbietowe i podeszwowe, prostownik krótki palców).
Kręgosłup – odcinek piersiowy i lędźwiowy
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie tułowia.
• Część przednia: prosty brzucha, piersiowe.
• Część boczna: skośny wewnętrzny i zewnętrzny, najszerszy grzbietu.
• Część tylna: czworoboczny lędźwi, lędźwiowy, międzyżebrowe (najdłuższy, biodrowo-żebrowy, wielodzielny), czworoboczny, równoległoboczne, dźwigacz łopatki.Szyja
• Anatomia i protokoły leczenia mięśni w obrębie szyi.
• Część przednia: mostkowo-obojczykowo-sutkowe, pochyłe.
• Część tylna: międzyżebrowe (najdłuższy, biodrowo-żebrowy – część szyjna, wielodzielne, podpotyliczny, płatowaty, półkolcowy głowy).
POWTÓRKA: WYJAŚNIENIE NIEZROZUMIANYCH ZAGADNIEŃ.
Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny :

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.