PROGRAM Terapia Manualna Barku

Opis szkolenia
Kompleks barkowy jest obszarem, w którym dochodzi do częstego występowania dolegliwości bólowych. Podczas tego szkolenia poznasz dwa rodzaje podejść w terapii. Globalne podejście pozwoli wprowadzić w praktyce zróżnicowane techniki, obejmujące wszystkie anatomiczne struktury stawu ramiennego (więzadła, ścięgna, torebkę stawową). Natomiast holistyczne podejście pozwoli Ci znaleźć ewentualne przyczyny dysfunkcji kompleksu barkowego w obrębie neurologicznych i mechanicznych połączeń, które mogą mieć wpływ na obszar ramienno-łopatkowy (rdzeń, trzewia itd.).
Cele nauczania
  • Umiejętność leczenia patologii związanych z kompleksem barkowym, spotykanych w codziennej pracy w gabinecie.
  • Umiejętność sprostania trudnościom diagnostyczno-terapeutycznym dzięki przeprowadzeniu odpowiedniej diagnostyki różnicowej, badaniu bólu, napięć, ograniczeń ruchomości, stanu zapalnego itp.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

3 dni szkolenia (22 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30 – 12:30
Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.
– Wprowadzenie i powtórka anatomii.
– Biomechanika stawów kompleksu barkowego.
– Praktyka i pokaz anatomii palpacyjnej.
– Dyskusja na temat najczęściej spotykanych patologii kompleksu barkowego.
– Czynniki predysponujące do patologii.
– Szczegółowe testy ortopedyczne kompleksu barkowego (obiektywizacja konfliktów i wyszczególnienie więzadeł stożka rotatorów).
– Ocena ograniczeń tkankowych w stawie: testowanie ruchów globalnych i ślizgu.
– Korekcja dysfunkcji mostkowo-obojczykowej i ramienno-łopatkowej.
13:30-17:30

– Globalna rytmiczna mobilizacja kompleksu barkowego.

MYO CO ACTION

Prezentacja teoretyczna (historia, ewolucja, zasady).

PRAKTYKA

Mięsień: podłopatkowy, nadgrzebieniowy, obły mniejszy, obły większy, podgrzebieniowy, najszerszy grzbietu, podobojczykowy, piersiowy mniejszy, piersiowy większy, naramienny, kruczo-ramienny, biceps, triceps.

DZIEŃ 2
8:30-12:30
– Haczykowanie mięśniowo-powięziowe: prezentacja teoretyczna; metodologia, wskazania, przeciwwskazania, praktyka.
– Teoretyczne przedstawienie technik inhibicji.
– Mięsień: podłopatkowy, obły mniejszy, obły większy, dźwigacz łopatki.
13:30-17:30
– Techniki inhibicji (ciąg dalszy): piersiowy mniejszy, nadgrzebieniowy, głowa długa bicepsa, kruczo-ramienny, podobojczykowy, pochyłe.
– Globalne uwalnianie w obrębie powięzi szyjnej i kończyny górnej.
– Szyjna powięź powierzchowna, uwalnianie napięć w zamknięciu i w otwarciu.
– Kompleks barkowy i jego połączenia neurologiczne i mechaniczne.
– System podwieszenia kopuł płucnych.
– Żołądek (krzywizna większa, krzywizna mniejsza, odźwiernik, wpust).
DZIEŃ 3
8:30-12:30
– Kręgosłup szyjny: mobilizacja, pompowanie.
– Aktywacja poszczególnych mięśni: obły większy, najszerszy grzbietu, obły mniejszy, zębaty przedni, dźwigacz łopatki, łopatkowo-gnykowy.
– Masaż Tui Na w leczeniu patologii kompleksu barkowego.
13:30-17:30
– Kręgosłup szyjny, kończyna górna.
– Próżniowe bańki w leczeniu patologii kompleksu barkowego.
– Przemyślenia na temat ćwiczeń dla pacjentów.
OCENA I PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Forma szkolenia
Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny :

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.