PROGRAM Terapia Ekmana® i manualne mobilizacje tkanek miękkich

Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu terapii tkanek miękkich z wykorzystaniem przyrządów. Na szkoleniu poznajemy techniki terapii Ekman, scrapingu, Myo coaction oraz neuromobilizacji.
Cele nauczania
  • Zapoznanie się z technikami manualnej mobilizacji tkanek miękkich oraz technik z wykorzystaniem przyrządu – techniki haczykowania i scrapingu (EKMAN i SCRAPING).
  • Leczenie i profilaktyka na poziomie tkanki łącznej (struktur mięśniowo-ścięgnistych, torebkowo-więzadłowych i nerwowych poprzez zastosowanie technik strukturalnych nie-manipulacyjnych).
  • Zmniejszanie obciążeń mechanicznych, przywracanie prawidłowego ślizgu tkanek, poprawa perfuzji tkanek, optymalizacja praw fizjologicznych, które wpływają na zdrowie tkanek u aktywnych i wysportowanych pacjentów.
  • Umożliwienie kursantowi po zakończeniu szkolenia natychmiastowe zintegrowanie nauczanych technik ze swoją praktyką.

Po odbyciu tego szkolenia będziesz mógł natychmiast zastosować poznane techniki w swojej praktyce.

Wymagania
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia
2 dni szkolenia (14 godzin) teoria oraz praktyka.

 

DZIEŃ 1
8:30 – 12:30 (TEORIA)

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

PREZENTACJA PRZYRZĄDÓW ORAZ METOD TERAPII
Haczyki
Myo co action
Scraping
Zastosowanie w praktyce na mięśniu naramiennym
Mobilizacja nerwowo-oponowa
Podsumowanie na przykładzie tkanki łącznej

NAUKA PRAWIDŁOWEGO TRZYMANIA HACZYKA, PRAKTYKA TECHNIK INHIBICJI ORAZ MYO CO ACTION NA MIĘŚNIU BIODROWYM

OPIS RÓŻNYCH STREF UWIĘŹNIĘCIA NA PRZEBIEGU NERWU KULSZOWEGO

PROTOKÓŁ TERAPII TKANEK OKALAJĄCYCH NERW KULSZOWY

13:30 – 17:30
Protokół dla nerwu kulszowego (ciąg dalszy).
Tkanki miękkie segmentu piszczelowego z różnicowaniem pni nerwowych.
Nerw piszczelowy, nerw strzałkowy głęboki i powierzchowny.
Rytmiczna mobilizacja nerwu kulszowego i mobilizacja nerwowo-oponowa.
Opis stref uwięźnięcia nerwu udowego.
Palpacja stref uwięźnięcia.
DZIEŃ 2
8:30 – 14:30 (BEZ PRZERWY OBIADOWEJ)
PROTOKÓŁ LECZENIA NERWU UDOWEGO
Lokalizacja przegród międzymięśniowych przedziału przedniego kości udowej.
Haczykowanie i techniki rozluźniania mięśniowego Myo co action. Mobilizacja rytmiczna okolic wyjścia splotu krzyżowo-lędźwiowego.

PROTOKÓŁ TERAPII STREF UWIĘŹNIĘCIA NERWU POŚRODKOWEGO

PROTOKÓŁ TERAPII STREF UWIĘŹNIĘCIA NERWU PROMIENIOWEGO ORAZ PALPACJA MIĘŚNI W CZĘŚCI TYLNEJ RAMIENIA

RYTMICZNA MOBILIZACJA NERWU POŚRODKOWEGO, PROMIENIOWEGO I ŁOKCIOWEGO
Uwolnienie restrykcji wokół nerwu łokciowego.
Leczenie kręgosłupa szyjnego i tkanek znajdujących się wokół splotu ramiennego.
PROTOKOŁY LECZENIA PATOLOGII W OBRĘBIE RAMIENIA
Napięciowe bóle głowy.
Bóle stawu kolanowego, stany po urazie.
ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE
Forma szkolenia:
Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny :

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.