PROGRAM SUCHA IGŁOTERAPIA (DRY NEEDLING)

Opis szkolenia
Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (MPS) jest zaburzeniem funkcjonalnym, odwracalnym w obrębie narządu ruchu, którego objawem jest ból znajdujący się w jednym lub kilku mięśniowo-powięziowych punktach spustowych. Podstawowym elementem w przypadku MPS jest mięśniowo-powięziowy punkt spustowy (TP Myo-fascial). Struktura ta jest odpowiedzialna za występowanie bólu rzutowanego niespecyficznego o różnym nasileniu. Mięśniowo-powięziowy punkt spustowy lub nadwrażliwy punkt (Tender Point) jest to obszar o powierzchni kliku milimetrów, zlokalizowany w obrębie mięśnia lub jego powięzi, którego cechuje zwiększona pobudliwość na bodźce dotyku i duża bolesność.
Umiejętność przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki oraz leczenia dzięki znajomości MPS, pozwoli skutecznie eliminować patologie bólowe w obrębie mięśni i stawów.
Leczenie MPS może być oparte o techniki zachowawcze lub inwazyjne. W ostatnim czasie wykazano, że techniki inwazyjne zapewniają lepsze wyniki niż leczenie zachowawcze, szczególnie, gdy mięśniowo-powięziowy punkt spustowy jest zlokalizowany w warstwie głębokiej.
Dry Needling to technika półinwazyjna, która wykorzystuje igły akupunkturowe do dezaktywacji i zmniejszania bólu generowanego przez TP.
Wiele naukowych dowodów przemawia za jej skutecznością w kontekście leczenia zespołu bólu mięśniowo-powięziowego.
W programie

  • Powtórka anatomii palpacyjnej.
  • Powtórka badania klinicznego w przypadku MPS.
  • Przedstawienie założeń technik inwazyjnych.
  • Zwrócenie uwagi na zachowanie środków bezpieczeństwa podczas wykonywania technik inwazyjnych.
  • Protokół leczenia za pomocą Dry Needling.
  • Praktyczne zastosowanie techniki DN dla każdego mięśnia.
Cele nauczania
Kursanci, którzy ukończą pierwszą część szkolenia będą mogli prowadzić terapię Dry Needling. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż każda terapia musi być bezwzględnie poprzedzona: badaniem klinicznym, nakreśleniem strategii leczenia, uwzględnieniem czynników ryzyka oraz otrzymaniem zgody pacjenta na przeprowadzenie tego typu terapii.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia „Terapia Manualna Punkty Spustowe” w Kinesport.
Czas trwania szkolenia

7 dni szkolenia (3 zjazdy – 50 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

ZJAZD 1- 3 DNI (21 godzin)
PRZYSWOJENIE WIADOMOŚCI W OPARCIU O ZALECENIA

Na tym zjeździe nauczycie się:
• zasad BHP w kontekście Dry Needling
• jak badać i rozpoznawać problemy zgłaszających się do was pacjentów
• rozumowania terapeutycznego oraz doboru odpowiednich technik leczenia w kontekście MPS
• jak radzić sobie w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach

Dzień 1

Rano – Teoria
• Prezentacja szkolenia i przypomnienie najważniejszych założeń poznanych podczas szkolenia „Terapia Manualna Punkty Spustowe”.
• Zapoznanie z innowacyjnymi technikami leczenia MPS.
• Założenia ustawowe.
• Technika Dry Needling w leczeniu trigger points: technika, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, środki ostrożności, zasady higieny, postępowanie i protokół leczenia dla technik inwazyjnych, co zrobić w nieprzewidzianych sytuacjach.

Po południu – Praktyka
• Praktyka na mięśniach: podłopatkowy, piersiowy większy, obły większy, dźwigacz łopatki.

Dzień 2

Rano – Praktyka
• Praktyka na mięśniach: czworoboczny część górna, czworoboczny część środkowa, czworoboczny część dolna, triceps, Łokciowy.

Po południu – Praktyka
• Praktyka na mięśniach: Ramienno-promieniowy, Prostownik wspólny palców, Prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka.

Dzień 3

Rano – Praktyka
• Praktyka na mięśniach: najszerszy grzbietu, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, odwodziciel kciuka

Po południu – Praktyka i Teoria
• Praktyka na mięśniach: żwacz, skroniowy.
• Podsumowanie zjazdu 1.
• Powtórka najważniejszych zagadnień i zwrócenie uwagi na znaczenie BHP.
• Przedstawienie przypadków klinicznych – zastosowanie w praktyce.
• Wprowadzenie do zagadnień omawianych na 2 zjeździe.
• Krótki test wiadomości.

ZJAZD 2 – 2 DNI (15 godzin)
GÓRNY KWADRANT I TUŁÓW

Na tym zjeździe nauczycie się:
• zwracania szczególnej uwagi na zasady BHP
• nowych wiadomości w oparciu o doświadczenia zebrane podczas 1 zjazdu
• rozumowania terapeutycznego oraz doboru odpowiednich technik leczenia w obszarze górnego kwadrantu i tułowia
• jak sobie radzić w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach

Dzień 1

Rano – praktyka/teoria

Bark
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni barku.
• Stożek rotatorów (nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy).
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Ramię
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni ramienia.
• Część przednia (dwugłowy ramienia, ramienno-promieniowy, kruczo-ramienny).
• Część tylna (trójgłowy ramienia).
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Po południu – praktyka/teoria

Przedramię
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni przedramienia.
• Cz. przednia (zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, nawrotny obły, zginacz powierzchowny palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny).
• Cz. tylna (ramienno-promieniowy, prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka, prostownik łokciowy nadgarstka, łokciowy, prostownik palców, prostownik krótki kciuka, odwodziciel długi kciuka, prostownik krótki palców, prostownik wskaziciela, odwracacz).
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Dzień 2

Rano – praktyka/teoria

Tułów (odcinek piersiowy i lędźwiowy)
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni tułowia.
• Cz. przednia: prosty brzucha, piersiowe.
• Cz. boczna: skośny wewnętrzny i zewnętrzny, obły większy.
• Cz. tylna: czworoboczny lędźwi, lędźwiowy, międzyżebrowe (najdłuższy, biodrowo – żebrowy, wielodzielny), czworoboczny grzbietu, równoległoboczne, dźwigacz łopatki.
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Po południu – praktyka/teoria

Szyja
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni szyi.
• Cz. przednia: MOS, pochyłe.
• Cz. tylna: międzyżebrowe (najdłuższy, biodrowo-żebrowy część szyjna, wielodzielne, podpotyliczny, płatowaty, półkolcowy głowy).
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.
• Terapia na przykładzie przypadków klinicznych.
• Podsumowanie szkolenia.
• Powtórka istotnych zagadnień i zasad BHP.
• Wprowadzenie do zagadnień omawianych na 3 zjeździe.
• Krótki test wiadomości.

Uwaga: mięśnie podpotyliczne oraz skrzydłowe nie zostaną zaprezentowane w praktyce ze względu na niebezpieczeństwo związane z ich terapią. Niewielu terapeutów przeprowadza DN w ich obrębie.

ZJAZD 3 – 2 DNI (14 godzin)
DOLNY KWADRANT I TUŁÓW

Na tym zjeździe nauczycie się :
• Zwracania szczególnej uwagi na zasady BHP
• Nowych wiadomości w oparciu o doświadczenia zebrane podczas 2 zjazdu
• Rozumowania terapeutycznego oraz doboru odpowiednich technik leczenia w obszarze dolnego kwadrantu i tułowia
• Jak sobie radzić w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Dzień 1

Rano – praktyka/teoria

Biodro
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni biodra.
• Pośladkowy mały, średni i wielki, gruszkowaty, czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny i wewnętrzny, grzebieniowy, lędźwiowy.
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Po południu – praktyka/teoria

Udo
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni uda.
• Cz. przednia: czworogłowy (obszerny przyśrodkowy, boczny, prosty uda, obszerny pośrodkowy).
• Cz. przyśrodkowa: przywodziciele (długi, mały, wielki).
• Cz. tylna: kulszowo-goleniowe (głowa długa i krótka, półbłoniasty i półścięgnisty).
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.

Dzień 2

Rano – praktyka/teoria

Podudzie
• Powtórka anatomii i protokół leczenia mięśni podudzia.
• Cz. przednia: piszczelowy przedni, prostownik długi palców i prostownik długi palucha.
• Cz. boczna: strzałkowy długi i krótki.
• Cz. tylna: płaszczkowaty, brzuchaty – głowa boczna i przyśrodkowa.
• Odniesienie do przypadków klinicznych i szczegóły protokołu leczenia.
• Wytłumaczenie zasad egzaminu końcowego.
• Krótki test wiadomości.

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik. Kursanci pracują w 2 osobowych grupach. Każdy kursant samodzielnie przeprowadza praktyczną palpację, badanie, testy oraz techniki. Podczas części praktycznej każdy mięsień zostanie omówiony z osobna z uwzględnieniem anatomii oraz obszarów, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. Każdy kursant będzie miał zapewnione wszelkie akcesoria niezbędne do przeprowadzenia terapii (igły, rękawiczki, płyn do dezynfekcji itp.)

Metody oceny :

Po zakończeniu każdego ze staży (1,2 i 3), osoba prowadząca szkolenie wręcza kursantowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia i możliwości przeprowadzania Suchej Igłoterapii w obrębie mięśni, które były omawiane w trakcie danego zjazdu.
Warunkiem zaliczenia danego zjazdu jest:

• zdanie krótkiego testu na koniec szkolenia
• mniej niż ½ dnia nieobecności

Po ukończeniu całego szkolenia kursant zdaje egzamin potwierdzający zdolność do przeprowadzania terapii DN w obrębie wszystkich poznanych mięśni.

Egzamin należy zdać najpóźniej 4 lata od momentu rozpoczęcia szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.