Zadania

Celem Rady Naukowo – Deontologicznej jest:

  •  Zatwierdzać poprawność merytoryczną materiałów szkoleniowych i bibliografii, o które opierają się wykłady i szkolenia organizowane przez KINESPORT.
  • Przyczyniać się do ciągłego  udoskonalania oferty szkoleń (dodawanie/usuwanie kursów z katalogu szkoleń, aktualizacja materiałów szkoleniowych, nauczanych technik oraz wykorzystywanych materiałów) w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
  • Stanowić o sile i wysokiej pozycji KINESPORT w dziedzinie szkoleń z zakresu fizjoterapii sportowej i technik leczenia oraz szeroko pojętej rehabilitacji.
  • Potwierdzać wysoki poziom szkoleniowy, umożliwiać otrzymywanie akredytacji ukończonych kursów (typu RNCP, Karta Etyki Krajowej Rady Fizjoterapeutów itp.) oraz uzyskiwać certyfikaty jakości szkoleniowej (CPD, APEL … Certyfikaty typu ISO …, itp.).
  • Wydawać opinie na temat wyboru wykładowców dla KINESPORT i przydzielonych im obszarów nauczania.
  • Reprezentować KINESPORT wspólnie z władzami zawodowymi i sportowymi oraz promować zawody medyczne.
  • Przeprowadzać weryfikację techniczną, ale także doradztwo w publikacjach naukowych KINESPORT.
  • Kierować i prowadzić doradztwo dla KINESPORT w sprawie organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach zawodowych (kongresy, konferencje itp.).
  • Zapewnić zgodność z prawną i etyczną.

Dodatkowe, inne obszary działania, które ewoluują zgodnie z potrzebami KINESPORT.

Jej skład i działanie:

Członkowie Rady Naukowej są mianowani na 3 lata, z możliwością dwukrotnego odnowienia kadencji.
Przewodniczącym powołanym do utworzenia rady naukowej jest Gérard DINE. Jego kadencja trwa 3 lata, z możliwością odnowienia raz na prezydenta i wiceprezydenta.

Dyrektor KINESPORT, w osobie pana Arnauda BRUCHARDA lub każda osoba przez niego wyznaczona do reprezentowania Go, prawnie uczestniczy na posiedzeniach rady naukowej.

Rada naukowa może, w stosownych przypadkach, podjąć decyzję o zaproszeniu przedstawiciela innego organu lub struktury w celu ułatwienia rozpatrywania określonego punktu porządku obrad posiedzenia.

Rada naukowa spotyka się maksymalnie cztery razy w roku, raz na kwartał.
Raport jest sporządzany pod koniec każdej sesji i wysyłany do Alaina BOGNERA – Kierownika Centrum Szkoleń KINESPORT, w celu podjęcia dalszych działań.

Lista członków Rady:

Członkowie kolegium „Doctors of Sport”:
– Vincent DETAILLE
– Jean Philippe HAGER

Członkowie kolegium „Nauki o sporcie”:
– Stéphane BERMON
– Gerard DINE

Członkowie kolegium „Specjaliści”:
– Nicolas SANS

Członkowie międzynarodowi:
– Nikos MALLIAROPOULOS (Grecja)
– Peter CLARYS (Belgia)

GERARD DINE 

OBECNIE SPRAWOWANE FUNKCJE 
–    Profesor nadzwyczajny w dziedzinie biotechnologii w Ecole Centrale de Paris
–    Prezes Instytutu Biotechnologii w Troyes
–    Pracownik naukowy w Instytucie na Uniwersytecie René Descartes w Paryżu
–    Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kinesport
–    Przedstawiciel Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych przy Radzie Naukowej IRMES (Instytut Badań Biomedycznych i Epidemiologii Sportu)
–    Członek rady naukowej Paris School of Biotechnology (SupBiotech)

DETAILLE VINCENT

Edukacja:
Dyplom medycyny, chirurgii i położnictwa w czerwcu 1994 r. (Katolicki Uniwersytet w Louvain – Belgia).
Dyplom z medycyny fizykalnej i rehabilitacji w czerwcu 1999 r. (Katolicki Uniwersytet w Louvain – Belgia).
Dyplom uniwersytecki z Traumatologii Sportowej w 1997 r. (Paris 5 °).
Dyplom z fizjologii medycyny i sportu w 1994 r. (Katolicki Uniwersytet w Louvain – Belgia).
Dyplom z przygotowania fizycznego w 2008 roku (Bordeaux).
Trening w ultrasonografii aparatu kostno-stawowego.

Aktywność zawodowa:
Lekarz i kierownik oddziału Centrum Rehabilitacji w Kerpape (Morbihan) na oddziale traumatologiczno-ortopedycznym osób dorosłych od września 1999.
Szef profesjonalnego klubu piłkarskiego Lorient od czerwca 2001.
Lekarz Handisport Brittany od 2007 roku.
Lekarz dla Federacji Francuskich Niepełnosprawnych Sportowców z udziałem w Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w sierpniu 2012 roku.

Stowarzyszenia:
Prezes ADDMS (Stowarzyszenie Lekarzy Sportowych Morbihan) od 2009 roku.
Członek SMSB (Towarzystwo Medycyny Sportowej Bretanii) przez 2 lata (2010 i 2011 r).

Stéphane BERMON

– Lekarz sportowy w Monako Institute of Medicine and Sport Surgery, Monaco.
– Doradca medyczny i naukowy IAAF.
– Doradca medyczny i przewodniczący Komitetu AUT UIM (Union Internationale Motonautique).
– Członek Komisji Medycznej i Antydopingowej FIBT (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszenia
Bobsleje i Toboganning).

Nicolas SANS

Kierownik Katedry Radiologii i Obrazowania – Szpital Uniwersytecki Purpan – Tuluza.
PUPH (profesor uniwersytecki – lekarz pierwszej klasy szpitala) w zakresie radiodiagnostyki i obrazowania medycznego.
Sekretarz generalny SIMS (Towarzystwo Obrazowania Mięśniowo-Szkieletowego).
Absolwent pedagogiki medycznej.
Nauczyciel akademicki na wydziale w Tuluzie.
Twórca obrazowania mięśniowo-szkieletowego IUD na Wydziale Montpellier.
Twórca obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego „Online”.

Dr Nikos MALLIAROPOULOS

MD, MSc, PhD, FFSEM (UK)
Absolwent amerykańskiego colleg’u ANATOLIA z Salonik.
Doktor Szkoły Medycznej na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach.
Lekarz medycyny sportowej: Wydział Sportu i Medycyny SORTOWEJ UK, F. FSEM UK.
Master of Science (MSc) w medycynie sportowej – University of London Queen Mary-London Hospital.
Dyplom z Medycyny Sportowej (DSM) University London Queen Mary-London Hospital.
Doktorat z Medical School of Aristotle University of Thessaloniki.
Praktykant metody Mc Kenziego.
Dyrektor Towarzystwa Traumatologi Klinicznej w Thessalonikach od 1986 roku.
Główny Oficer Medyczny olimpijskiego zespołu greckiego XXVIII Olimpiada Ateny 2004.
Dyrektor usług medycznych pierwszych gier Europy Południowo-Wschodniej 2007.
Członek-założyciel greckiego związku medycyny sportowej.
Członek Międzynarodowej Federacji Medycyny Sportowej FIMS.
Członek brytyjskiego Stowarzyszenia Medycyny Sportowej i Ćwiczeń.
Μ.F.SEM Członek Wydziału medycyny sportowej i ruchowej Royal College of Surgery Ireland.
Członek greckiego stowarzyszenia Trauma.
Złoty medalista Bałkanów w Judo – 4 DAN.
Przewodniczący Komisji ds. Edukacji ECOSEP (Europejskie Kolegium Sportu i Lekarzy Fizycznych).

Prof. Peter CLARYS

Profesor na wydziale wychowania fizycznego i fizjoterapii Vrije Universiteit, Brussel.
Kierownik działu antropometrii i biomechaniki.
Koordynator ds. aktywności fizycznej, sprawności fizycznej i zdrowia.
Nauczyciel w zakresie fizjologii ćwiczeń, żywieniowych aspektów sprawności i zdrowia, żywienia sportowego i promocji zdrowia.
Autor i współautor ponad 120 artykułów w recenzowanych międzynarodowych czasopismach.

 
Dr Jean-Philippe Hager

Medycyna, traumatologia i fizjologia sportu.
Główny konsultant medyczny w LOU Rugby.
Lekarz sportowy – Santy Orthopaedic Center (8. LYON), FIFA Medical Center of Excellence.
Doktor francuskiej federacji rugby.