PROGRAM NEUROMODULACJA
Opis szkolenia
Neuromodulacja funkcjonalna to technika stworzona przez dr Alejandro Elorriaga. Polega na odruchowej regulacji czynnościowej w obrębie somatycznego i autonomicznego układu nerwowego (także układu odpornościowego i hormonalnego). Metoda ta opiera się na oddziaływaniu na obwodowy układ nerwowy poprzez bezpośrednią stymulację punktów spustowych przy pomocy suchego igłowania, z wykorzystaniem bezbolesnych technik przezskórnej elektrostymulacji .
Technika ta opiera się na odruchach występujących na poziomie układu nerwowego.
Do przeprowadzenia zabiegu używamy symetrycznego prądu dwufazowego do stymulacji nerwów, bez uszkadzania leczonych struktur.
Stosując neuromodulację możemy uzyskać liczne efekty terapeutyczne :

 • usprawnienie wazomotoryki (zwiększenie perfuzji)
 • poprawę hamowania nerwowo-mięśniowego (zwiększenie siły i zakresu ruchu)
 • poprawę integracji czuciowo-ruchowej kręgosłupa (poprawa funkcji stawów, mięśni, naczyń, trzewi)
 • poprawę trofizmu tkankowego (wzrost jakości tkanki, metabolizmu komórkowy, gojenia i redukcji zrostów)
 • modulację nocycepcji (zmniejszenie odczuwania bólu)
 • doświadczenie modulacji bólu (zmniejszenie neuromatrix)

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu

 • Funkcjonowanie układu nerwowego i jego wpływ na ciało.
 • Naprawa funkcji układu nerwowego w patologii na poziomie segmentu kręgosłupa.
 • Diagnostyka funkcjonalna w obrębie układu nerwowego.
 • Założenia techniki neuromodulacji: pojęcia, wskazania, przeciwwskazania, cele i wyniki.
 • Poznanie i zrozumienie organizacji oraz działania centralnego i obwodowego układu nerwowego.
 • Opis i szczegółowe palpacyjne badanie nerwów obwodowych.
 • Protokół aktywacji techniki neuromodulacji: leczenie centralne i obwodowe.
 • Praktyka Techniki Neuromodulacji.
Cele nauczania
 • Diagnoza patologii wpływających na układ nerwowo-mięśniowy dzięki lepszej znajomości funkcjonowania układu nerwowego.
 • Zdobycie wiedzy na temat innowacyjnych technik leczenia patologii układu nerwowo-mięśniowego.
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia diagnostyki różnicowej obszaru objętego patologią.
 • Nauka precyzyjnej i szczegółowej palpacji nerwów obwodowych.
 • Nauka techniki kompresji oraz tworzenia protokołów leczenia Neuromodulacją.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

1 zjazd – 21 godzin szkolenia

NEUROMODULACJA FUNKCJONALNA
• Prezentacja kursu
• Centralny i obwodowy układ nerwowy
• Interakcje układu nerwowego i ciała
• Patologie w funkcjonowaniu układu nerwowego
• Opis i palpacja obwodowego układu nerwowego – Technika Neuromodulacji
• Koncepcja
• Cele leczenia
• Procedury
• Anatomia układu nerwowego – praktykaOśrodkowy układ nerwowy
• Anatomia ośrodkowego układu nerwowego
• Centralna neuromodulacja (ośrodkowy układ nerwowy i mięśnie kręgosłupa)Kończyna górna
• Anatomia obwodowego układu nerwowego (górna część ciała).
• Neuromodulacja kończyny górnej :

 • Nerw nadłopatkowy
 • Nerw podłopatkowy
 • Nerw piersiowy długi
 • Nerw pachowy
 • Nerw promieniowy
 • Nerw nerwowo-skórny
 • Nerw pośrodkowy
 • Nerw łokciowy

Kończyna dolna
• Anatomia obwodowego układu nerwowego (dolna część ciała).
• Neuromodulacja kończyny dolnej :

 • Nerw udowy
 • Nerw zasłonowy
 • Nerw skórny boczny uda
 • Nerw kulszowy
 • Nerw piszczelowy tylny
 • Nerw łydkowy
 • Nerw strzałkowy wspólny
 • Nerw strzałkowy powierzchowny
 • Nerw strzałkowy głęboki
 • Nerwy podeszwowe
 • Nerw grzbietowy stopy boczny

• Integracja oceny i łączenia technik leczenia
• Wyjaśnienie niezrozumiałych aspektów
• Przypadki kliniczne: leczenie
• Podsumowanie: wyjaśnienie niejasnych punktów

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.
Kursanci pracują w parach, skupiając się na praktyce, diagnozie, badaniu palpacyjnym, testach i technikach.
Opracowanie każdej grupy mięśniowej jest poprzedzone powtórką anatomii danego obszaru, ze zwróceniem szczególnej uwagi na środki ostrożności podczas prowadzenia terapii.

Metody oceny :

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia
Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.