PROGRAM TERAPIA BAŃKAMI PRÓŻNIOWYMI
Opis szkolenia

Terapia Bańkami Próżniowymi zwiększa ukrwienie tkanki łącznej i przeciwdziała zrostom w obrębie mięśni.
Kinésport oferuje Wam jednodniowe, praktyczne szkolenie, które jest skierowane do fizjoterapeutów chcących wykorzystać terapię bańkami próżniowymi w leczeniu sportowców, przed oraz po zawodach.

Bańki próżniowe to forma terapii wspomagająca leczenie sportowców skarżących się np. na obecność bólu lędźwiowego zaraz przed zawodami, jak również po ich zakończeniu w celu przyspieszenia procesu regeneracji, czy też zapobiegania kurczom mięśniowym.

Cele nauczania

W trakcie szkolenia nauczycie się jak :

 • używać bańkę próżniową
 • oddziaływać na różne poziomy tkanki (warstwę skórną, mięśniową, kostno-stawową)
 • przeprowadzić masaż niwelujący zrosty mięśniowe
 • zastosować techniki masażu segmentarnego
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

1 dzień szkolenia (8 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

8:30-12:30
WSTĘP I OMÓWIENIE SZKOLENIA
CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
 • Działanie i cel stosowania baniek
 • Historia metody
 • Techniki stawiania
 • Wskazania i przeciwwskazania w kontekście różnych patologii :
  • kręgosłup: bóle lędźwiowe, rwa kulszowa, rwa udowa, bóle pleców, bóle kręgosłupa szyjnego, kręcz szyjny, rwa ramienna, rwa barkowa
  • kończyna górna: bark zamrożony, tendinopatie, łokieć golfisty i tenisisty, zespół kanału nadgarstka, blizna pourazowa
  • kończyna dolna: tendinopatie, skręcenia, ITBS, blizna pourazowa, zapalenie rozcięgna podeszwowego
 • Testy i wskazówki
 • Leczenie poszczególnych obszarów ciała
13:30-17:30
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Przeprowadzenie anamnezy przez kursantów ze zwróceniem uwagi na przeciwwskazania.
 • Przeprowadzenie testów ruchomości stawowej (ogólnej, na kręgosłupie, w obrębie kończyn).
 • Przeprowadzenie palpacji (palpacja, rolowanie, naciskanie, opór).
 • Wykonanie tych czynności dla różnych obszarów ciała: stworzenie mapy rozmieszczenia baniek.
 • Aplikacja baniek statycznych w każdej ze stref (kręgosłup piersiowy i lędźwiowy, kończyna górna, kończyna dolna).
 • Aplikacja baniek mobilnych (bardzo duża zaleta stosowania tej metody w przypadku sportowców zgłaszających bóle lędźwiowe, którzy w krótkim czasie muszą dojść do pełni sprawności przed zawodami).
WPROWADZENIE DO METODY SCRAPPINGU
PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.
Podczas szkolenia wykorzystywane są bańki próżniowe pneumatyczne.
Każdy kursant otrzymuje zestaw baniek.

Metody oceny
Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.