PROGRAM FIZJOTERAPIA USZKODZEŃ MIĘŚNIOWYCH

Opis szkolenia
Uszkodzenia mięśniowe są jedną z najczęściej występujących kontuzji wśród sportowców. Ogromny postęp w dziedzinie nauki i technologii pozwala na jeszcze lepsze zdefiniowanie uszkodzenia wewnątrzmięśniowego. Mając tę wiedzę jesteśmy w stanie szczegółowo zaplanować i przeprowadzić postępowanie rehabilitacyjne w celu umożliwienia zawodnikowi szybkiego powrotu na boisko w optymalnej formie. Szkolenie z zakresu fizjoterapii uszkodzeń mięśniowych rozłożone jest na trzy dni. W trakcie jego trwania poznasz tematykę funkcjonowania mięśni, ich uszkodzeń oraz sposobów celowanej rehabilitacji.
Cele nauczania
 • Zapoznanie się ze specyfiką uszkodzeń mięśniowych
 • Zaplanowanie szczegółowego programu rehabilitacji
 • Wdrożenie i nadzorowanie działań mających na celu szybki powrót zawodnika na boisko w optymalnej formie
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

3 dni szkolenia (22 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30-12:00
PREZENTACJA TEORETYCZNA NA TEMAT USZKODZEŃ MIĘŚNIOWO-ŚCIĘGNISTYCH

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

 • Rys historyczny, terminologia i konsensus
 • Budowa mięśnia i omówienie jej w kontekście uszkodzeń, profilaktyki, wzmacniania itp.
 • Nazewnictwo, klasyfikacja, założenia
 • Przypadki kliniczne i kierunki leczenia fizjoterapeutycznego
13:00-17:00

IZOKINETYKA I URAZY SPORTOWCA

DZIEŃ 2
8:30-12:30
USZKODZENIA MIĘŚNIOWO – ŚCIĘGNISTE W PRAKTYCE
 • składowe i konsekwencje uszkodzenia mięśniowego
 • wpływ na przebieg procesu rehabilitacji
 • omówienie i przytoczenie różnych klasyfikacji uszkodzeń w kontekście rehabilitacji
 • testy kliniczne: kulszowo-goleniowe, czworogłowy uda, trójgłowy łydki, przywodziciele
 • zasady rehabilitacji: opis poszczególnych faz usprawniania i cele postępowania dla każdej z nich: faza ostra, faza aerobowa, faza anaerobowa, faza powrotu do treningu z drużyną

13:30-17:30

 • podstawy i logika działania terapeutycznego
 • tworzenie i wprowadzanie protokołów samoleczenia
 • baza ćwiczeń adekwatnych dla danej fazy
 • przeprowadzenie fazy powrotu do treningu z drużyną
 • fizjoterapia w leczeniu przewlekłych uszkodzeń mięśniowych: wpływ przewlekłych uszkodzeń mięśniowych na tkankę mięśnia dotkniętego urazem, techniki leczenia: haczykowanie, scrapping, taping, bańki próżniowe.
DZIEŃ 3
8:30-12:30
BADANIE USG I URAZY SPORTOWCA
 • zajęcia praktyczne z zakresu badania USG układu mięśniowo-szkieletowego
 • USG mięśnia zdrowego i mięśnia dotkniętego urazem, mięśnie kończyny dolnej, mięśnie kończyny górnej

13:30-17:30

 • praktyka – USG mięśni kończyny dolnej i górnej
 • najważniejsze zagadnienia w badaniu USG mięśni sportowca
 • powtórka

Ocena i podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia:
Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny:

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).

Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.