PROGRAM FIZJOTERAPIA STAWU SKOKOWEGO
Opis szkolenia
Podczas szkolenia z zakresu fizjoterapii stawu skokowego przekazywana jest wiedza i techniki, dzięki którym udoskonalicie oraz zaktualizujecie swój warsztat pracy w kontekście patologii stawu skokowego.
Wiedza przekazywana podczas szkolenia opiera się na analizie najnowszych badań z literatury naukowej.
Cele nauczania
  • Udoskonalenie ogólnej wizji diagnozy klinicznej, postępowania rehabilitacyjne w fazie ostrej oraz szeroko pojętej fizjoterapii w przypadku innych patologii stawu skokowego.
  • Nauka przeprowadzenia precyzyjnego badania klinicznego w celu rozróżnienia rodzaju danej patologii stawu skokowego.
  • Zaprezentowanie możliwości unieruchomienia w zależności od zdiagnozowanego urazu (strapping, taping).
  • Zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego w odniesieniu do zebranego wcześniej wywiadu i badania.
  • Przywrócenie fizjologicznego działania w obrębie kompleksu stawu skokowego w oparciu o wcześniej przeprowadzone badanie manualne.
Wymagania
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

3 dni szkolenia (22 godziny) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30 – 12:30

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

WPROWADZENIE

Urazowość, miejsce w rehabilitacji, krótka powtórka anatomii.

ANATOMIA/BIOMECHANIKA

Związek między wiedzą anatomiczną a diagnozą kliniczną -> staw skokowy górny, więzozrost piszczelowo-strzałkowy, staw skokowy dolny, staw Choparta, zespół tylny.

RÓŻNE KLASYFIKACJE URAZÓW

Ewolucja klasyfikacji urazów i wpływ na przebieg rehabilitacji.

13:00-17:00
DIAGNOSTYKA URAZU

Wprowadzenie do szybkiego badania (Quick Scan) stawu skokowego, zrozumienie związku między testem klinicznym a rodzajem urazu.

STRAPPING I TAPING

Podstawy i wykonanie aplikacji- strapp profilaktyczny, staw skokowy górny, więzozrost strzałkowo-goleniowy, staw skokowy dolny, zespół tylny, tape poprawiający ślizg kości strzałkowej, tape poprawiający drenaż w skręceniu inwersyjnym.

TECHNIKI LECZENIA MANUALNEGO

Myo-co-action, błona między kostna (masaż, postawa), praca na torebce stawowej.

DZIEŃ 2
DZIEŃ POŚWIĘCONY LCA
8:30-12:30
REHABILITACJA INWERSYJNEGO SKRĘCENIA STAWU SKOKOWEGO

Schematy postępowania, najnowsze doniesienia naukowe na temat postępowania, etapy rehabilitacji w leczeniu sportowców wyczynowych.

NIESTABILNOŚĆ STAWU SKOKOWEGO

Czynniki predysponujące, wpływ natychmiastowy/długoterminowy.

USZKODZENIA WIĘZADŁOWE I PATOLOGIE TOWARZYSZĄCE

Mięsień piszczelowy tylny, mięśnie strzałkowe.

KONFLIKT W STAWIE SKOKOWYM

 Konflikt przedni, przednio-boczny, tylny -> epidemiologia, badanie kliniczne, badania dodatkowe, leczenie.

WIĘZOZROST PISZCZELOWO-STRZAŁKOWY, STAW SKOKOWY DOLNY, KONFLIKT TYLNY, STAW POPRZECZNY STĘPU (CHOPARTA)

Epidemiologia w sporcie, diagnostyka kliniczna, badania dodatkowe, ważne elementy leczenia.

13:30-17:30

CHIRURGIA STAWU SKOKOWEGO (TEORIA)

ĆWICZENIA REHABILITACJA/REEDUKACJA

Panel poświęcony ćwiczeniom stawu skokowego w odniesieniu do rodzaju urazu (praktyka).

PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA W LECZENIU SKRĘCEŃ STAWU SKOKOWEGO

DZIEŃ 3
8:30-12:30

ZASTOSOWANIE TERAPII MANUALNEJ W LECZENIU PATOLOGII STAWU SKOKOWEGO

TERAPIA MANUALNA STAW SKOKOWY/STOPA

Podsumowanie technik terapii manualnej oraz dobór właściwych technik w kontekście leczenia stawu skokowego i stopy.

13:30-17:30

TERAPIA MANUALNA STAWU SKOKOWEGO GÓRNEGO

TERAPIA MANUALNA STAWU SKOKOWEGO DOLNEGO, WIĘZOZROSTU SKOKOWO-GOLENIOWEGO GÓRNEGO I DOLNEGO, KOŚĆ STRZAŁKOWA

SPRAWDZENIE NABYTEJ WIEDZY I PODSUMOWANIE
Forma szkolenia:
Metodyka:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik. Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje rolki tapingu i strapów do wykorzystania w ramach zajęć praktycznych. Kurs prowadzony jest w oparciu o skrypt, który jest rozdawany każdemu uczestnikowi przed rozpoczęciem szkolenia.

Metody oceny:

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.