PROGRAM FIZJOTERAPIA KOLANA

Opis szkolenia
Szkolenie z zakresu fizjoterapii stawu kolanowego skierowane jest do osób, które chcą nabyć nowe umiejętności w kontekście jego leczenia. Treści przekazywane podczas szkolenia pozwolą na udoskonalenie i zaktualizowanie Waszego warsztatu pracy.
Aktualizacja dotycząca stosowanych terapii opiera się na analizie najnowszych badań z zakresu literatury naukowej.
Cele nauczania
  • Udoskonalenie ogólnej wizji diagnozy klinicznej, postępowania w stanie ostrym i zasad rehabilitacji, których należy przestrzegać w przypadku wszystkich patologii związanych z kolanem.
  • Zastosowanie odpowiednich technik strappingu oraz tapingu adekwatnych do zdiagnozowanej patologii.
  • Nabycie umiejętności analizy krzywej izokinetycznej.
  • Zaplanowanie oraz przeprowadzenie rehabilitacji pacjenta po rekonstrukcji ACL zgodnie z wytycznymi opisanymi w literaturze naukowej.
  • Zaproponowanie zróżnicowanego i zmieniającego się zestawu ćwiczeń w kontekście patologii kolana.
  • Przeprowadzenie leczenia stawu kolanowego na podstawie wcześniejszej oceny manualnej.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

3 dni szkolenia (22 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30 – 12:30

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

WPROWADZENIE

Powtórka anatomii oraz zasad biomechaniki.

TENDINOPATIA WIĘZADŁA RZEPKI

Testy kliniczne, badanie dodatkowe, rehabilitacja.

ZESPÓŁ PASMA BIODROWO-PISZCZELOWEGO (ITBS)

Testy kliniczne, badanie dodatkowe, rehabilitacja.

BÓL PRZEDZIAŁU PRZEDNIEGO KOLANA (FAŁD PRZYŚRODKOWY, ZESPÓŁ BÓLU RZEPKOWO-UDOWEGO)

Testy kliniczne, badanie dodatkowe, rehabilitacja.

PATOLOGIE ŁĄKOTKOWE

Testy kliniczne, badanie dodatkowe, rehabilitacja.

WYKORZYSTANIE IZOKINETYKI

Zastosowanie aparatu izokinetycznego, analiza wykresów.

13:30-17:30

TESTY KLINICZNE

WYKONANIE ZBIORU TESTÓW KLINICZNYCH W ODNIESIENIU DO BADANIA STAWU KOLANOWEGO

STRAPPING ZAPOBIEGAJĄCY SKRĘCENIOM LCL (więzadło poboczne boczne) i LCM (więzadło poboczne przyśrodkowe)

TAPING

Rozluźnienie mięśnia czworogłowego uda, dekompresja rzepki.

ĆWICZENIA

Przedstawienie koncepcji ćwiczeń w kontekście leczenia patologii związanych ze stawem kolanowym, kluczowe elementy ćwiczeń przedstawione oddzielnie dla każdej patologii.

DZIEŃ 2
8:30-12:30
ANATOMIA I BIOMECHANIKA

Włókno przednio-przyśrodkowe i tylno-boczne, napinanie podczas ruchu, epidemiologia uszkodzeń ACL (sport amatorski oraz zawodowy).

MECHANIZMY URAZU

Zrozumienie oraz cel znajomości mechanizmów urazu w kontekście rehabilitacji.

LECZENIE CHIRURGICZNE

Przypomnienie wiadomości oraz nowe rozwiązania.

13:00-17:30
REHABILITACJA

Przegląd protokołów leczenia, znaczenie propriocepcji, ocena funkcjonalna i powrót do sportu, gojenie się przeszczepu, postęp terapii w oparciu o osiągane cele, propozycja postępowania.

ĆWICZENIA W REHABILITACJI ACL

Panel poświęcony ćwiczeniom oraz odpowiedniemu dobieraniu ćwiczeń zależnie od postępu procesu rehabilitacji po operacyjnym leczeniu ACL.

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z 2 DNI

DZIEŃ 3
8:30-12:30
TERAPIA MANUALNA W LECZENIU PATOLOGII STAWU KOLANOWEGO

Pojęcie stawu pośredniczącego między stopą a biodrem.

TERAPIA MANUALNA KOLANA

13:00-17:30
TERAPIA MANUALNA BIODRA

Wpływ technik na działanie stawu kolanowego.

TERAPIA MANUALNA STOPY/STAWU SKOKOWEGO

Wpływ technik na działanie stawu kolanowego.

OCENA NABYTEJ WIEDZY ORAZ PODSUMOWANIE SZKOLENIA
Forma szkolenia
Metodyka

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.