PROGRAM BODYMECHANICS COACHING

Opis szkolenia
Szkolenie BodyMechanics Coaching ma na celu nauczyć fizjoterapeutę analizy oraz oddziaływania na szeroko pojętą motorykę ciała pacjenta/sportowca w perspektywie profilaktyki urazów i poprawy funkcjonowania układu ruchu. Analiza strategii ruchowych pacjenta/sportowca pozwoli terapeucie zaplanować oraz przeprowadzić program usprawniania ruchowego w kontekście globalnych wzorców ruchowych.
Cele nauczania
  • Analiza pacjenta w pozycji statycznej oraz odnajdywanie kompensacji, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowo wykonywany ruch.
  • Analiza ruchu sportowca celem wprowadzenia prawidłowych strategii ruchowych.
  • Umiejętność odnajdywania zależności pomiędzy różnymi strategiami ruchowymi oraz ewentualnych deficytów ruchowych w trakcie ruchu sportowca.
  • Planowanie oraz przeprowadzenie indywidualnego programu ćwiczeń, zmieniającego się w oparciu o wcześniej przeprowadzone badanie sportowca.
  • Umiejętność korekcji oraz optymalnego ustawienia poszczególnych segmentów ruchowych pacjenta/sportowca w trakcie wykonywania ćwiczeń celem poprawy parametrów motorycznych oraz profilaktyki urazów.
  • Analiza ruchu sportowca wyczynowego na podstawie nagrania video oraz zaplanowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego treningu nakierowanego na poprawę biomechaniki ciała sportowca.
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia

3 dni szkolenia (22 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

DZIEŃ 1
8:30-12:30

Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe.

WSTĘP TEORETYCZNY

Cele Bodymechanics Coaching, znaczenie biomechaniki w kontekście reedukacji/rehabilitacji.

POJĘCIE POSTAWY STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ

Linie matematyczne, kluczowe punkty kostne, wektory sił, osie ruchu, pojęcie łańcuchów mięśniowych (przegląd różnych koncepcji), dysbalans/adaptacje posturalne i ich konsekwencje (miednica, kolano, stopa).

STRATEGIE RUCHOWE, TESTY POSTURALNE I DYNAMICZNE (BODYMECHANICS ZAJĘCIA KLINICZNE)

Obserwacja wzrokowa postawy statycznej, łańcuchy kompensacyjne, projekcja przednia, odnajdywanie zaburzeń statyki, testy zgięcia/wyprostu/przechylenia/protrakcji/przysiad na jednej nodze/ruchy do boku (teoria i praktyka).

13:30-17:30
TESTY I STRATEGIE RUCHOWE ZŁOŻONE (BODYMECHANICS DYNAMIKA)
Założenia testów dynamicznych i ich szczególna przydatność w sporcie, wytłumaczenie założeń koncepcji Bodymechanics Dynamika (na przykładzie ACL w piłce nożnej), przeprowadzenie testu „drop jump” – analiza strategii ruchowych (teoria i praktyka).
Analiza biegu, analiza sprintu, analiza zwrotów, analiza zmian kierunku -> nagranie video dla każdego kursanta (praktyka).
PODSTAWOWE ĆWICZENIA W BODYMECHANICS

Wprowadzenie ćwiczeń adekwatnie do wcześniej omawianych strategii ruchowych, logika postępowania w Bodymechanics (praktyka).

BIEGANIE

Zapewnienie prawidłowego podporu i rozważania biomechaniczne, mięsień pośladkowy wielki w bieganiu -> przegląd literatury i kontekst prawidłowego ruchu biegacza (teoria).

DZIEŃ 2
8:30-12:30

POWTÓRKA WIADOMOŚCI Z DNIA 1 ORAZ ZROZUMIENIE KONCEPCJI

MIEJSCE BODYMECHANICS W LECZENIU KONTUZJOWANEGO SPORTOWCA

Konsekwencje nawrotów kontuzji w sporcie wyczynowym, pojęcie neuroplastyczności na przykładzie ACL (teoria).

BODYMECHANICS W PUBALGI (PRZEPUKLINA SPORTOWA)

Konsekwencje, znaczenie analizy ruchowej w kontekście leczenia, kierunki programu profilaktyki/rehabilitacji (teoria).

JAK USPRAWNIAĆ RUCH

Integracja pojęcia coachingu w ruchu sportowca, programowanie, indywidualizacja, podtrzymanie (teoria).

13:30-17:30
ĆWICZENIA BODYMECHANICS

Wytłumaczenie celu każdego ćwiczenia, zastosowanie ćwiczeń w praktyce (praktyka).

DZIEŃ 3
8:30-12:30
ZASTOSOWANIE POZNANYCH WIADOMOŚCI W PRAKTYCE

Analiza nagrań video sportowców wyczynowych (piłka nożna, piłka ręczna, tenis), stworzenie dokumentacji sportowca zawierającej ocenę oraz główne cele poprawy strategii ruchowych sportowca, prezentacja przed całą grupą (praktyka).

13:30-17:30
DEMONSTRACJA I ZASTOSOWANIE
Wprowadzenie ćwiczeń do programu poprawy strategii ruchowych dla każdego sportowca, wytłumaczenie kluczowych elementów, bieżąca ocena, możliwości przystosowania (praktyka).
PODSUMOWANIE
Najważniejsze założenia koncepcji Bodymechanics, zastosowanie w sporcie i w gabinecie.
Forma szkolenia
Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.
W trakcie szkolenia wykorzystywane będą różnego rodzaju przybory: małe płotki, TRX, piłki gimnastyczne, hantle, drabinki koordynacyjne, taśmy elastyczne itp.
Metody oceny

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia:

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.

Prowadzący szkolenie: Germain Saniel: Trener przygotowania motorycznego dla 11Leader, pracuje indywidualnie z zawodowymi piłkarzami; Pracuje w gabinecie w Grenoble; Jest referentem dla Grenoble Tenis.
Był trenerem przygotowania motorycznego dla profesjonalnych piłkarzy (Francja, Tunezja)(2011-2012) i fizjoterapeutą zawodowej drużyny Grenoble Foot 38 (Ligue 1, Ligue2)(2009-2011). Zajmuje się termografia ąodczerwona (ThermoHuman – Madryt).