PROGRAME Blood Flow Restriction: wskazania i zastosowanie w fizjoterapii sportowej

Opis szkolenia

Przez ostatnie dziesięć lat w świecie medycyny sportowej wzrosło zainteresowanie metodami treningu mięśni z wykorzystaniem ograniczonego przepływu krwi.

Główną zaletą treningu okluzyjnego jest umożliwienie intensywnej stymulacji mięśni przy stosunkowo niskim obciążeniu, co umożliwia jego zastosowanie we wczesnych etapach rehabilitacji lub w celu ograniczenia ryzyka przeciążenia związanego z pracą przy dużym obciążeniu.

Naukowe odkrycia ostatnich lat podkreślają jego istotną rolę w kontekście rehabilitacji patologii w obrębie układu ruchu i sugerują ogromny potencjał w integracji z innymi strategiami terapii.

Cele nauczania

Szkolenie Blood Flow Restriction (BFR) pozwoli Wam posiąść umiejętności niezbędne do wykonywania tej metody terapii.

  • Procesy fizjologiczne
  • Wskazówki praktyczne
  • Bezpieczeństwo
Warunki uczestnictwa
Posiadanie dyplomu fizjoterapeuty
Czas trwania szkolenia
1 dzień szkolenia (7,5 godzin) zajęcia grupowe (teoria oraz praktyka)

 

Rano
Powitanie, prezentacja szkolenia i uczestników, wysłuchanie oczekiwań i potrzeb w oparciu o codzienne doświadczenia zawodowe
Element kontekstualny
Dezadaptacja mięśniowo-ścięgnista i roztrenowanie
Siła i hipertrofia jako elementy składowe rehabilitacji
  • Ograniczenie mechaniczne jako mechanizm adaptacyjny
  • Stres metaboliczny jako mechanizm adaptacyjny
Po południu
Okluzja przepływu krwi w procesie reedukacji i powrotu do sportu (return to play)
  • Zalety
  • Przeciwwskazania
  • Protokoły
Zmienne czynniki i hipertrofia mięśniowa.
Warsztaty praktyczne i ćwiczenia. Praktyczne zastosowanie.
Ocena nabytej wiedzy i podsumowanie szkolenia.
Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów teoretyczno – praktycznych. Informacje teoretyczne przeplatane są przykładami przypadków klinicznych, pokazami i praktycznymi zastosowaniami nauczanych technik.

Metody oceny

Ocena przez prowadzącego wdrożonych działań i technik.

Po zakończeniu szkolenia

Ocena szkolenia przez uczestników (ankieta).
Wręczenie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz dyplomu.

Prowadzący
Dr. Francesc Cos Moreira – Profesor na Uniwersytecie w Barcelonie, specjalista w treningu przygotowania motorycznego i odnowy biologicznej pierwszej drużyny piłkarskiej FC Barcelona przez 12 sezonów (2004-2016).