Opis przypadku: Nowe narzędzie do badania wzroku w zakresie wykrywania wstrząśnienia mózgu związanego ze sportem u sportowców w szkołach średnich.

Opis przypadku: Nowe narzędzie do badania wzroku w zakresie wykrywania wstrząśnienia mózgu związanego ze sportem u sportowców w szkołach średnich.

Wstęp: W ostatnim dziesięcioleciu, udokumentowano znaczny wzrost częstości występowania wstrząsnienia mózgu związanego ze sportem (SRC) u młodych sportowców. Około 1,6 […]