Uprawianie sportu na wysokim poziomie jest silnie skorelowane z nietrzymaniem moczu wśród sportowców: badanie porównawcze 372 zawodniczek uprawiających sport na wysokim poziomie i 372 kobiet z grupy kontrolnej

Uprawianie sportu na wysokim poziomie jest silnie skorelowane z nietrzymaniem moczu wśród sportowców: badanie porównawcze 372 zawodniczek uprawiających sport na wysokim poziomie i 372 kobiet z grupy kontrolnej

Alice Carvalhais i wsp. Wstęp Nietrzymanie moczu (UI) jest częstym problemem u kobiet, co ma negatywny wpływ na jakość życia. […]