Zmodyfikowany test szuflady przedniej (MADT) : nowy test kliniczny dla stawu skokowo-piętowego : badanie kliniczne na preparatach.

Zmodyfikowany test szuflady przedniej (MADT) : nowy test kliniczny dla stawu skokowo-piętowego : badanie kliniczne na preparatach.

Pasapula C i wsp. MADT jest przydatnym testem o wysokiej ujemnej wartości predykcyjnej. Uważamy, że powinien on być używany regularnie, […]