Trening interwałowy o wysokiej intensywności przeprowadzony wśród młodych sportowców: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Trening interwałowy o wysokiej intensywności przeprowadzony wśród młodych sportowców: przegląd systematyczny i metaanaliza.

Wstęp : Trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT) obejmuje różnorodne protokoły (i) „powtarzany sprint” (RST) ze sprintem trwającym od 3 do […]