Odzież kompresyjna

Odzież kompresyjna jest regularnie wykorzystywana w sporcie. Początkowo była używana w środowisku medycznym do leczenia problemów naczyniowych, a następnie stała […]

Floss Band / Voodoo Band

Taśma „Floss Band”, zwana także „Voodoo Band”, jest elastyczną, gumową taśmą, która oryginalnie była stosowana przez osoby uprawiające CrossFit. Jej […]

LFTCL Complex i technika Myo-coaction

Lateral FibuloTaloCalcaneal Ligament (LFTCL) complex : Nowe dane anatomiczne opisujące przedział boczny stawu skokowego Zwichnięcie stawu skokowego jest poważnym problemem, ponieważ […]

MTMAI / IASTM (Scrapping)

Mówimy o MTMAI (Mobilizacja Tkanki Miękkiej Wspomagana Przyrządem) lub IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation). Termin „Scrapping”, powszechnie stosowany, może […]