Fasciotomia w leczeniu przewlekłego Zespołu Ciasnoty Przedziałów Powięziowych w obrębie kończyny dolnej : wyniki retrospektywnych badań klinicznych na dużej kohorcie.

Wstęp Zespół Ciasnoty Przedziałów Powięziowych (ZCPP) jest dolegliwością, która może powodować ból podczas i po aktywności. Sztywność, obrzęk i odrętwienie […]

Czy miejscowe wstrzyknięcie osocza bogatopłytkowego jest klinicznie lepsze od kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego? Systematyczny przegląd randomizowanych kontrolowanych badań.

Wstęp Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA) jest przewlekłą wieloczynnikową chorobą kości i stawów, charakteryzującą się degeneracją chrząstki,  negatywnym wpływem na mobilność […]