Rehabilitacja po zerwaniu ścięgna Achillesa : protokół dla prospektywnego wielocentrycznego badania kohortowego.

Autor arykułu: Olivier C. Dams i wsp.

Wstęp

Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i najgrubszym ścięgnem ludzkiego ciała. Pomimo swoich rozmiarów jest to również ścięgno, które najczęściej ulega zerwaniu. Zerwanie ścięgna Achillesa (ATR) zwykle występuje z powodu przeciążenia, najczęściej w sporcie. Częstość występowania ATR stale rośnie, a wzrost ten jest większy u osób starszych uczestniczących w amatorskich zajęciach sportowych.

Pomimo tej wysokiej i stale rosnącej częstotliwości nie ma zgody co do zarządzania ATR. Amerykańska Akademia Chirurgii Ortopedycznej jako jedyna opublikowała wytyczne dotyczące zarządzania, jednak zalecenia dotyczące obrazowania, wyboru leczenia początkowego, metody rehabilitacji i czasu powrotu są ograniczone. Obecnie wybór leczenia na ogół zależy od doświadczenia lekarza, a techniki chirurgiczne lub niechirurgiczne są opisane w literaturze w równoważny sposób.

Cel

Celem tego badania jest przedstawienie przeglądu powrotu do zdrowia po ATR, zbadanie czynników przyczyniających się do powrotu do zdrowia oraz oszacowanie kosztów finansowych zarządzania ATR.

Czytaj więcej