Sztywność ścięgna rzepki i ścięgna Achillesa wśród zawodowych piłkarzy światowej klasy ocenianych za pomocą pomiarów miotonometrycznych

Autor artykułu: Cristi-Sánchez I i wsp.

Wstęp :

W piłce nożnej urazy wynikające z przeciążenia są poważnym problemem, stanowiąc prawie jedną trzecią wszystkich kontuzji(37). Spośród nich tendinopatie rzepki mają 13,5% częstości występowania (30). Tendinopatie rzepki mogą powodować wyłączenie z uczestnictwa w zawodach(5). Ponadto, równie często występują uszkodzenia w obrębie ścięgna Achillesa(17, 22).

Ścięgna są odpowiedzialne za przekazywanie siły wytwarzanej przez mięśnie, przechowywanie i uwalnianie energii podczas ruchu(34). Ta podwójna funkcja jest bardzo ważna podczas interakcji mięsień-ścięgno, umożliwiając optymalną wydajność tego kompleksu (MTC) 16,33.

Sztywność, zależność między siłą wywieraną na tkankę a przemieszczeniem, jest jedną z najczęściej zgłaszanych właściwości mechanicznych w ocenie funkcji ścięgna(15,25). Sztywność ścięgna jest szeroko stosowana do reprezentowania zmian właściwości mechanicznych ścięgien po treningu oporowym.

Zmiany właściwości mechanicznych obserwowano również na stadiach patologicznych, takich jak tendinopatie. Patologie ścięgien wykazały niższe wartości sztywności niż normalne ścięgna, co wpływa na przenoszenie siły(2,7). Chociaż wytwarzanie siły mięśni może być normalne, zmodyfikowana transmisja może wpływać na wydajność(40).

Chociaż dynamometria w połączeniu z ultradźwiękami jest złotym standardem pomiaru biernej sztywności ścięgien, jest to kosztowna i zależna od operatora technika, którą można stosować tylko w laboratorium. Ostatnio stosuje się  pomiar miotonometryczny, jest to nieinwazyjna i bezbolesna technika oparta na teorii swobodnych oscylacji, w której krótki impuls mechaniczny jest wykonywany na skórze za pomocą sondy, dzięki któremu możemy uzyskać takie parametry jak sztywność (12).

Niemniej jednak badania wykorzystujące pomiary miotonometryczne mierzyły głównie właściwości mięśni, a niewiele osób mierzyło sztywność ścięgien(19,36,39).

Głównym celem tego badania było opisanie właściwości mechanicznych (sztywności) ścięgna rzepki (PT) i Achillesa (AT) u sportowców piłki nożnej wysokiego poziomu za pomocą pomiarów miotonometrycznych i porównanie wyników ze zdrową grupą kontrolną ,

Czytaj więcej