Porównanie wyników USG ścięgna Achillesa u pacjentów z tendinopatiami i bez nich.

Autor artykułu: Carlos Romero Morales

Wstęp

Ścięgno Achillesa jest najsilniejszym i najszerszym ścięgnem ludzkiego ciała. Jego struktura podlega modyfikacjom w zależności od obciążeń przyłożonych podczas jego kurczenia i napinania, co czyni go podatnym na kontuzje przeciążeniowe. Tendinopatia Achillesa (TA) jest stanem klinicznym charakteryzującym się bólem, obrzękiem, sztywnością poranną i utratą funkcji kończyny dolnej. Zespół ten zgłaszano z częstością od 2,16 do 2,35 na 1000 w populacji ogólnej. Przeciążanie jest główną przyczyną TA, zaczynając od niewielkich zmian w strukturze ścięgna i przekształcając się w procesy zwyrodnieniowe. Obrazowanie ultradźwiękowe jest szeroko stosowane do określania długości, grubości i przekroju ścięgna, mięśni i tkanek łącznych w różnych strukturach. Wielu autorów opisuje zdrowe ścięgno jako zorganizowane i równoległe włókna kolagenowe (hiper-echogeniczny) i hipo-echogeniczne prążki odpowiadające macierzy zewnątrzkomórkowej, podczas gdy ta organizacja zmienia się w patologicznych ścięgnach.

Cel

Celem tego badania jest ocena i kwantyfikacja za pomocą ultradźwięków, grubości ścięgna Achillesa, jego przekroju, szerokości tkanki tłuszczowej Kagera oraz kąta penacji mięśnia brzuchatego łydki i płaszczkowatego między zdrowymi osobami a tymi z TA w środkowej części ścięgna Achillesa.

Metoda

Ten artykuł ujawnia wyniki rocznego badania przekrojowego obserwacyjnego (od stycznia do grudnia 2017 r.). Badani odpowiadali 2 grupom: zdrowym i z TA w części pośrodkowej. Oceny ultrasonograficzne wykonywano w leżeniu płasko na brzuchu, stopy w powietrzu. Enteza Achillesa została zlokalizowana za pomocą ultradźwięków, a oznaczenia zostały wykonane przy 4 i 6 cm. Grubość została oceniona na poziomie tych punktów. Przekrój ścięgna odpowiada granicom ścięgna, gdy sonda jest ustawiona poprzecznie. Pomiary kąta penacji wykonano w pozycji pasywnego zgięcia podeszwowego.

Czytaj więcej