Efekty programu treningu ekscentrycznego z dużym obciążeniem mięśnia trójgłowego łydki na właściwości ścięgna Achillesa u ludzi.

Jean Marcel Geremia i wsp.

Wstęp

Ścięgno Achillesa jest jednym ze ścięgien najczęściej kontuzjowanych u ludzi. Tendinopatie są powszechne wśród sportowców na różnych poziomach rywalizacji, a całkowite przerwania występują zwykle u sportowców. Ćwiczenia oporowe są na ogół wykorzystywane do rehabilitacji tego typu urazów i zostały również opisane w programach profilaktycznych.

Cel

Celem niniejszego badania jest ocena efektów treningu obejmującego trening ekscentryczny  zastosowany na mięśniu trójgłowym łydki przez 12 tygodni na morfologiczne, strukturalne i mechaniczne właściwości ścięgna Achillesa.

Metoda

Uczestnicy : 15 zdrowych mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat.

Model badania : właściwości morfologiczne i mechaniczne oceniano 5 razy: na początku, po 4 tygodniach kontroli (przed treningiem), po 4 tygodniach treningu, po 8 tygodniach treningu i po 12 tygodniach treningu.

Przed oceną autorzy zidentyfikowali miejsce oceny właściwości mechanicznych i rozmieszczenia elektrod do elektromiografii. Następnie badani zostali umieszczeni na dynamometrze, a właściwości morfologiczne ścięgna i moment były oceniane w spoczynku. Ostatecznie, wydłużenie ścięgna uzyskano przez maksymalny dobrowolny skurcz izometryczny zginaczy podeszwowych (MVIC). Z tych danych obliczono YM (moduł Younga) i sztywność ścięgna.

Program treningu ekscentrycznego: Ten 12-tygodniowy program odpowiada 3 mezocyklom w ciągu 4 tygodni. Pierwszy mezocykl odpowiadał 7 sesjom treningowym (w celu ograniczenia obciążenia i ryzyka wystąpienia uszkodzenia mięśni), podczas gdy drugi i trzeci mezocykl zawierał po 8 sesji. Z wyjątkiem pierwszego tygodnia treningu, odbyły się 2 sesje treningowe w tygodniu z minimalnie 72 godzinami pomiędzy każdą sesją. Objętość treningu została stopniowo zwiększona.

Czytaj więcej