Wpływ treningu ekscentrycznego z dużym obciążeniem w obrębie mięśnia trójgłowego łydki na właściwości ścięgna Achillesa.

Geremia J i wsp.

Ścięgno Achillesa jest jednym z najczęściej uszkadzanych ścięgien. Tendinopatie ścięgna Achillesa są bardzo częste u sportowców na różnym poziomie współzawodnictwa i również całkowite zerwanie jest powszechne u osób aktywnych fizycznie. Ćwiczenia z obciążeniem były wykorzystywane w programach rehabilitacji ścięgien, ale stały się również ważnym narzędziem zapobiegania.

Najlepiej byłoby wiedzieć, jakie zmiany zachodzą w morfologicznych i mechanicznych właściwościach ścięgien podczas różnych programów treningu siłowego.

Dwa badania (Kubo i in., 2010, 2012) oceniały adaptacje ścięgna Achillesa podczas treningu izometrycznego, a ich wyniki sugerują, że potrzeba 3 miesięcy treningu na uzyskanie znaczących zmian w sztywności ścięgna. Wzrost sztywności może wynikać ze zmian właściwości ścięgien (moduł Younga – YM), zmian w ich morfologii (przerostu) lub obu.

Niedawny model (Wiesinger i in., 2015) postawił hipotezę, że adaptacyjne odpowiedzi ścięgien są bardziej związane ze zmianami właściwości materiałów niż ze zmianami właściwości morfologicznych, szczególnie w początkowym okresie programu treningowego.

W niewielu badaniach oceniano wpływ właściwości materiałowych i morfologicznych (długość ścięgna i przekrój) na zmiany sztywności ścięgna Achillesa po treningu.

Powszechnie wiadomo, że zmiany właściwości mechanicznych ścięgien są związane z intensywnością wysiłku fizycznego, a sztywność ścięgien wzrasta wraz z treningiem o wysokiej intensywności. Praca ekscentryczna może wytwarzać większe siły, a tym samym poddawać kompleks mięśniowo-ścięgnisty większym obciążeniom mechanicznym niż praca izometryczna i koncentryczna. Dlatego wydaje się rozsądne, aby oczekiwać, że wysokie obciążenie uzyskane przez ekscentryczne skurcze (z maksymalną aktywacją) spowoduje wyższe i / lub szybsze regulacje ścięgien niż inne wzorce treningowe o mniejszym obciążeniu (np. skurcze izometryczne). Jeśli to prawda, można zaprojektować bardziej wydajne programy, które przynoszą pożądane wyniki przy mniejszej liczbie sesji.

Celem tego badania była ocena wpływu dużego obciążenia podczas 12-tygodniowego programu treningu ekscentrycznego mięśni trójgłowych łydki na właściwości morfologiczne, materiałowe i mechaniczne ścięgna Achillesa. Zamierzano odpowiedzieć na następujące pytania:

– Jakie zmiany morfologiczne i mechaniczne występują podczas treningu ekscentrycznego o dużym obciążeniu?

– Ile tygodni potrzeba, aby nastąpiły istotne zmiany?

– Jaki jest wpływ właściwości morfologicznych i materiałowych na zmiany sztywności ścięgna Achillesa po treningu ekscentrycznym o dużym obciążeniu?

Czytaj więcej