Strain-counterstrain

Technika Strain Counterstrain (SCS), znana również jako pozycyjne rozluźnianie lub technika Jonesa (nazwana na cześć jego twórcy, dr Lawrence Jonesa), jest techniką rozluźniania mięśni.

1) Prezentacja teoretyczna i opis techniki

a) Zakres zastosowania techniki

Głównym celem tej techniki jest zmniejszenie bólu mięśni, wrażliwości na badanie palpacyjne i zwiększenie zakresu ruchu. Ma na celu uwolnienie tender points (TP), które są punktami mięśniowo-powięziowymi charakteryzującymi się zwiększonym napięciem mięśniowym (lub powięziowym), jak również miejscowym bólem przy palpacji (w przeciwieństwie do punktów spustowych trigger points (Tr.P), gdzie ból jest rozproszony / promieniujący). Technika ta może być stosowana przez wszystkich terapeutów manualnych, w tym fizjoterapeutów.

b) Opis praktyczny

W praktyce technika ta polega na biernym ustawieniu mięśnia w skróconej pozycji, na którym jest zidentyfikowany bolesny punkt (tender point). Pozycja skrócenia powinna zmniejszyć ból i być utrzymana przez 90 sekund. Terapeuta sprawdza relaksację (mięśni, powięzi, tkanki łącznej) po 30, 60 i 90 sekundach. Terapeuta powoli powraca do pozycji neutralnej i ponownie kontroluje napięcie mięśni. W przeciwieństwie do leczenia punktów spustowych, ucisk nie jest ciągły, ale wykonywany jest tylko po to, aby sprawdzić, czy palpacja nie jest już bolesna i czy tkanki są rozluźnione.

Czytaj więcej