DYNAMICZNE ROZCIĄGANIE I ROZGRZEWKA

Rozciąganie w sporcie jest praktyką powszechnie przyjętą przez wszystkich sportowców, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Mimo że jest wykonywane przez wszystkich, jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów z punktu widzenia walidacji naukowej.

Rozgrzewka to także niezbędny czas przed uprawianiem sportu. Od prostego biegania do określonej rozgrzewki, istnieje także wiele różnic co do praktycznego sposobu skutecznej rozgrzewki. Cel pozostaje jednak ten sam: podnieść temperaturę ciała i mięśni, aby uzyskać korzyści związane z wytwarzaniem siły, elastyczności, pobudliwości, a także czynników metabolicznych. Jest to również nieunikniony czas na stopniowe przygotowanie sportowca do określonych wymagań jakie stawia mu jego aktywność, a tym samym zapobieganie ryzyku kontuzji.

Praktyka rozciągania w kontekście specyficznej rozgrzewki prowadzi do konsensusu w odniesieniu do modalności typu rozciągania. Rzeczywiście, dla tak zwanego „pasywnego” rozciągania wykazano w wielu czasopismach ich wpływ na obniżenie sprawności mięśniowej, poprzez zmniejszenie maksymalnej siły lub zmniejszenie prędkości biegu. Będziemy zatem faworyzować stosowanie „dynamicznego” rozciągania, ogólnego terminu obejmującego:
• Aktywne rozciąganie: opisywane jest jako kombinacja maksymalnego rozciągnięcia mięśnia w połączeniu z izometrycznym skurczem.
• Rozciąganie aktywno-dynamiczne: określa się je jako połączenie aktywnego rozciągania mięśnia lub grupy mięśni, a następnie dynamiczny ruch tego ostatniego, w celu przygotowania do wysiłku.
• Ballistic Stretches: są definiowane jako powtarzanie rozciągania przy zmiennej prędkości, kątowaniu, zakresie i oporze w celu poszukiwania dynamicznej elastyczności, a tym samym przygotowania mięśnia lub grupy mięśniowej do wysiłku.

Su H donosi w jego badaniu z 2017 r., że praktyka dynamicznego rozciągania powoduje pozytywne działanie na wzrost siły (maksymalny moment obrotowy C) prostownik D) zginacz kolana). Istnieje również interesujące uzupełnienie, a mianowicie zastosowanie wałka piankowego (foam roller) w praktyce rozgrzewki.

Czytaj więcej