Niestabilność Spring Ligament

Kompleks więzadłowy spring ligament odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu statycznej stabilności stawu skokowo-łódkowego i przyśrodkowego łuku podłużnego.

Wstęp

Rola kompleksu więzadła sprężystego (SLC) niedawno ewoluowała. Dzieje się tak dzięki poprawie wiedzy anatomicznej i zrozumieniu skomplikowanej i złożonej zależności SLC i kompleksu więzadła trójgraniastego oraz niezwykłych postępów w koncepcjach biomechanicznych.

Prowadzi to do optymalizacji strategii leczenia płaskich stóp.

Oprócz wyrównania kości, strategie leczenia skupiają się na ponownym zainteresowaniu rekonstrukcją SLC i tkanek miękkich przedziału przysrodkowego, aby zapewnić odpowiednią korektę deformacji stawu skokowego i przywrócenie podłużnego łuku przyśrodkowego.

Anatomia: SLC to grupa więzadeł, które łączą podpórkę kości skokowej z kością łódkowatą i kością piętową.

Główną funkcją SLC jest podpieranie głowy kości skokowej, ważnej części powierzchni stawowej stawu skokowo-piętowo-łódkowego, powszechnie znanej jako panewka lub coxa pedis.

Grzbietowa część więzadła jest pokryta chrząstką włóknistą i tworzy połączenie stawowe przez małą trójkątną powierzchnię umiejscowioną po środkowej stronie głowy kości skokowej.

SLC składa się z dwóch wyraźnych więzadeł: superomedial calcaneonavicular (SCNM) i piętowo-łódkowe dolno przysrodkowe (CAI) (ryc. 1).

 

Czytaj więcej