Blood Flow Restriction

Blood Flow Restriction (BFR) to metoda wzmacniania mięśni wymyślona w Japonii w 1966 roku przez dr Yoshiaki Sato. Następnie została rozpropagowana w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio trafiła do Europy. BFR polega na zastosowaniu ucisku kończyny (górnej lub dolnej) sportowca w celu zmniejszenia przepływu krwi podczas treningu siłowego.

Teoretyczna prezentacja i opis techniki

Obszary zastosowania techniki

Ta technika była zasadniczo stosowana w treningu i kulturystyce. Obecnie zaczyna się ją wprowadzać do medycyny sportowej, a zwłaszcza fizjoterapii sportowej.

Opis praktyczny

Technika ta polega na użyciu mankietów lub gum, w celu ograniczenia przepływu w układzie tętniczo-żylnym kończyny. Obecnie istnieją bardziej nowoczesne systemy, które umożliwiają pomiar szybkości okluzji tętnic za pomocą czujników, co ogranicza ryzyko związanych z nim patologii.

Oczekiwane efekty techniki

Wydaje się, że zmniejszone dostarczanie tlenu do mięśnia w konsekwencji okluzji tętnic, powoduje hipertroficzną odpowiedź. Zwykle trening hipertroficzny jest wykonywany przy 70% maksymalnego obciążenia (1 RM). Ten rodzaj treningu powoduje uszkodzenia mięśni, więc nie jest możliwe wykonywanie kilku sesji takich jak ta, jedna po drugiej. Dodatkowo, w trakcie treningu mocno obciążamy układ kostno-stawowy. W przypadku BFR trening hipertroficzny można wykonywać przy 30% 1RM, a więc ograniczać te obciążenia. Umożliwia to również szybsze wprowadzanie treningu hipertroficznego po operacji lub po złamaniu, gdzie normalnie nie można wykorzystać dużych obciążeń w okresie gojenia.

Czytaj więcej