Neuromobilizacje w zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych.

Neuromobilizacje mają na celu przywrócenie mechanicznych i fizjologicznych funkcji układu nerwowego. Zasugerowano, że neuromobilizacje mogą prowadzić do złożonego zestawu zmian neurofizjologicznych, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie nerwów i łagodzą objawy, w tym: zmiany właściwości lepkosprężystych nerwów, poprawiony ślizg nerwu, zwiększona dyspersja płynu wewnątrznerwowego, aktywacja hamowania bólu zstępującego i zmniejszenie stężenia mediatorów stanu zapalnego zaangażowanych w ból nerwowy.

Ogólnie rzecz biorąc, opisano dwa rodzaje mobilizacji: ślizg (= gliding) i napinanie.

  • Techniki poprawiające ślizg: polegają na równoczesnym ruchu co najmniej 2 stawów, aby wydłużyć nerw poprzez jeden staw i skrócić go za pomocą drugiego (zdjęcie 1).

  • Techniki rozciągania: przeciwnie, polegają na wydłużeniu nerwu po obu stronach (zdjęcie 2).

Technika ślizgu powoduje większą mobilizację nerwu w stosunku do otaczających go struktur, podczas gdy technika napinania powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrznerwowego. Koncepcyjnie, te różne techniki mogą w różny sposób wpływać na procesy neurofizjologiczne.

Czytaj więcej