Naukowe dowody dla wytycznych w zakresie profilaktyki urazów ACL wśród młodych zawodniczek: Systematyczny przegląd i metaanaliza.

Autorzy : Petushek EJ, Sugimoto D, Stoolmiller M, Smith G, Myer GD.

Badanie realizowane przez Michigan State University, East Lansing, Michigan, USA; The American Journal of Sports Medicine 2018 Jul ; DOI: 10.1177/0363546518782460

WSTĘP

Urazy stawów kolanowych są bardzo często występującym i poważnym urazem, odpowiedzialnym za wyłączenie zawodnika z treningów w trakcie sezonu lub nawet przedwczesne przerwanie kariery zawodniczej. Większość z tych urazów dotyczy więzadła krzyżowego przedniego (ACL), rekonstrukcja chirurgiczna jest tutaj częstym leczeniem (80% przypadków). Uszkodzenie ACL kosztuje obecnie 38 000 USD, z uwzględnieniem kosztów długoterminowych. Ekonomiczne obciążenie dla społeczeństwa jest zatem znaczne. Koszykówka, piłka nożna, gimnastyka i lacrosse to sporty o największym wskaźniku ryzyka urazu ACL. Kobiety są około trzy razy bardziej narażone na urazy  ACL niż mężczyźni. Uraz ten często występuje w połączeniu z innymi urazami (55% -65% łąkotki, chrząstka 16% -46%), co czterokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia artrozy, a w konsekwencji doprowadzi do konieczności przeprowadzenia całkowitej artroplastyki stawu kolanowego i zmiany jakość życia w okresie 5 do 25 lat po urazie. Znacząca jest również liczba ponownych urazów ACL (10%). Jeśli sportowcy powracają do uprawiania sportu, który trenowali przed kontuzją, ryzyko jest podwójne (20%), a ich wydajność prawdopodobnie ulegnie pogorszeniu. Czas powrotu do pełnej sprawności po urazie ACL wynosi około roku, a 45% sportowców nie wraca do rywalizacji sportowej.

Prawidłowo prowadzony trening nerwowo-mięśniowy (NMT) w celu profilaktyki, zmniejsza ryzyko urazów ACL o około 50% wśród sportowców płci żeńskiej. Programy NMT obejmowały różne elementy, takie jak trening siłowy, plyometria, ćwiczenia równoważne i rozciąganie w celu aktywacji mięśni lub przywrócenia równowagi. Liczne badania i symulacje wskazują, że NMT jest opłacalną strategią zapobiegania. Jednak programy NMT są zmienne, co uzasadnia potrzebę określenia wspólnych i skutecznych składowych. Oprócz tworzenia przydatnych wskazówek dotyczących najlepszych praktyk, komponenty interwencyjne muszą być wyraźnie udokumentowane. Konieczne jest zatem zastosowanie solidnej metody ilościowej i statystycznej.

CEL

Celem tego badania jest identyfikacja powszechnych i skutecznych elementów programów profilaktycznych NMT dla ACL oraz stworzenie łatwego i wydajnego narzędzia do oceny ich jakości.

To narzędzie może być również wykorzystywane jako system informacji zwrotnej przy ocenie bieżących programów i wspomaganiu decyzji w celu zwiększenia skuteczności na przyszłość.

METODA

Literaturę przeszukiwano za pomocą PubMed i EBSCOhost (CINAHL Plus i MEDLINE) w dniu 31 stycznia 2018. Użyte słowa kluczowe: ACL, uraz, kolano, profilaktyka, nerwowo-mięśniowy i trening. Następujące kryteria włączenia zostały zastosowane: prospektywne badanie kontrolowane, interwencja NMT w celu zmniejszenia częstości występowania urazu ACL, grupa kontrolna, informacje na temat liczby urazów ACL, kobiety jako uczestnicy.

Z każdego artykułu pozyskano następujące informacje: rok publikacji, koncepcja badania, wielkości próby, liczba urazów ACL, wiek, sport, charakterystyka NMT (rodzaj, ilość ćwiczeń na sesję, objętość, czas trwania, czas trwania całego programu i osoba przeprowadzająca szkolenie). Do oceny jakości metodologicznej i ryzyka błędu wprowadzono skalę PEDro (Physiotherapy Evidence Database).

Analizy statystyczne spełniają naukowe standardy i są wyszczególnione w oryginalnym dokumencie.

Czytaj więcej