Ortezy stawu skokowego (Ankle bracing)

Wstęp

Zwichnięcia w obrębie stawu skokowego są najczęstszymi urazami wśród wielu dyscyplin sportowych (koszykówka: 15,9%, siatkówka: 45,6%, piłka nożna: 21,2% …). Oprócz zaburzeń czynnościowych, które powodują przejściowo ten stan, skręcenie stawu skokowego często prowadzi do pojawienia się przewlekłych objawów, takich jak ból lub niestabilność. Wskaźnik nawrotów waha się od 3 do 34% w zależności od badań. Aby zapobiec nawracającym skręceniom w obrębie stawu skokowego, niektórzy sportowcy wykorzystują ortezy celem usztywnienia tego stawu.

  1. Teoretyczna prezentacja i opis techniki 

Obszary zastosowań

Usztywnienie stawu skokowego może być zastosowane w wielu przypadkach. Po pierwsze w kontekście leczenia skręcenia stawu skokowego, w zależności od stadium uszkodzenia, można zdecydować, że zawodnik musi nosić usztywnienie w okresie adekwatnym do stopnia urazu. Z drugiej strony, usztywnienie może być również stosowane jako środek profilaktyczny (temat rozważań niniejszego artykułu): w celu pierwotnej profilaktyki, to znaczy, że wcześniej nie doszło do skręcenia lub wtórnej prewencji z przebytym epizodem skręcenia stawu skokowego. W tym drugim przypadku celem usztywnienia będzie zmniejszenie uporczywych objawów lub zapobieganie nawrotom.

Opis

Istnieje wiele rodzajów ortez/stabilizatorów i ogromna ilość producentów. Ogólnie, możliwe jest rozróżnienie sztywnych ortez, półsztywnych, elastycznych i typowych stabilizatorów sznurowanych. Przedstawione badania uwzględniają wszystkie rodzaje standardowych ortez. Wykonanie elastycznej stabilizacji „strapp” zależy od możliwości terapeuty. Ten rodzaj stabilizacji przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Główną zaletą innych stabilizatorów jest to, że są one wielokrotnego użytku, regulowane i można je prać. Konstrukcja ortezy będzie warunkować stopień ograniczenia zakresu ruchomości (niektóre w znacznym stopniu pokrywają przodostopie, podczas gdy inne usztywniają staw skokowy górny).

 Oczekiwane efekty

Celem stabilizatora jest zmniejszenie częstotliwości skręcenia stawu skokowego poprzez użycie zewnętrznego wsparcia profilaktycznego. To zewnętrzne wsparcie umożliwiłoby zredukowanie ruchów ewersji/inwersji, które reprezentują potencjalne mechanizmy uszkodzenia, a tym samym zmniejszają stres wywierany na więzadła.

Czytaj więcej