Specyficzne adaptacje mięśniowo-szkieletowe w czasie ciąży: dno miednicy, obręcz miednicza i ból lędźwiowy: konsekwencje dla aktywności fizycznej i ćwiczeń.

Wstęp

Ciąża i poród powodują wiele zmian w ciele kobiety, szczególnie w układzie mięśniowo-szkieletowym. Ciąża jest okazją do przyjęcia aktywnego i zdrowego stylu życia, ale jest także okresem zwiększonego ryzyka dla wystąpienia dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego i pojawienia się różnych innych dolegliwości.

Celem jest tutaj usunięcie najczęstszych dysfunkcji mięśni (nietrzymanie moczu), rozstęp mięśnia prostego brzucha, ból okolicy lędźwiowej związany z ciążą i / lub ból obręczy miedniczej, które mają negatywny wpływ na codzienne czynności.

Przypomnienie anatomii i biomechaniki.

Przypomnijmy, że cewka moczowa, pęcherz, pochwa, macica i jelita mieszczą się w miednicy,  wspierane są przez struktury miednicy zorganizowane w powierzchowną i głęboką warstwę mięśni i tkanki łącznej (więzadła i powięź). Oprócz utrzymania narządów miednicy, dno miednicy utrzymuje prawidłową kontynencję, umożliwiając oddawanie moczu, wypróżnianie, stosunek płciowy i poród.

Warstwa powierzchowna dna miednicy obejmuje mięśnie krocza (kulszowo-jamisty, opuszkowo-gąbczasty i poprzeczny powierzchowny krocza), a warstwa głęboka obejmuje mięsień dźwigacz odbytu. Te warstwy dna miednicy, oprócz cewki moczowej i zwieracza odbytu (mięśnie zwieracza wewnętrzne i zewnętrzne oraz elementy naczyniowe podśluzówki), odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu podparcia i kontynencji narządów miednicy.

Mięśnie dna miednicy (PFM) wchodzą w interakcje z więzadłami i wspierają powięź podtrzymującą narządy miednicy i chroniącą tkankę łączną miednicy przed nadmiernym obciążeniem.

Normalna podstawowa aktywność PFM utrzymuje otwory miednicy zamknięte i utrzymuje dno miednicy w podwyższonej pozycji w kierunku czaszkowym. W sytuacjach, w których ciśnienie brzucha zwiększa się podczas wysiłku fizycznego, takiego jak kaszel, śmiech lub silne uderzenia, równoczesny i dobrze zsynchronizowany skurcz PFM przeciwdziała wzrostowi ciśnienia w jamie brzusznej poprzez wzmocnienie struktury i zacisk cewki moczowej. PFM powinny reagować automatycznie, gdy ciśnienie brzucha wzrasta. Dno miednicy działa jak „twarda trampolina”, która reaguje szybko po umieszczeniu na niej obciążenia.

Niekorzystne skutki ciąży i porodu

 

  • Upośledzenie PFM i nietrzymanie moczu: nietrzymanie moczu występuje również u kobiet, które nigdy nie były w ciąży ani nie przeszły porodu. Jednak ciąża i poród uważane są za główne czynniki etiologiczne w rozwoju nietrzymania moczu. Tkanka łączna, nerwy obwodowe i struktury mięśniowe podlegają już hormonalnym anatomicznym i morfologicznym zmianom podczas ciąży. Podczas porodu naturalnego, wyżej wymienione struktury są rozciągane i kompresowane. Może to spowodować zmiany w właściwościach tkanek, które mogą przyczyniać się do upośledzenia czynności dna miednicy i zwiększonego ryzyka nietrzymania moczu.

czytaj więcej