Czynniki prognostyczne bólu miednicy w ciąży (PPGP : Pregnancy-related Pelvic Girdle Pain).

Wstęp :

Ból miednicy jest powszechną dolegliwością u kobiet w ciąży, dotykającą między 23% a 65% kobiet w zależności od badań (Albert i wsp., 2002, Robinson i wsp., 2010a, Kovacs i wsp., 2012). Chociaż u wielu kobiet problem ten znika zaraz po porodzie, około jedna trzecia kobiet nadal odczuwa objawy w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu (Gutke i in., 2011), a 8,5% odczuwa znaczny ból do dwóch lat później. (Albert i wsp., 2001). Większość kobiet nie może się doczekać narodzin, myśląc, że ból zniknie po urodzeniu (Elden i wsp., 2013). Zgłaszają także, brak informacji dotyczących czynników ryzyka. Znajomość czynników prognostycznych dla PPGP może zapewnić lepsze zrozumienie choroby i może pomóc w wykryciu kobiet zagrożonych wystąpieniem przewlekłego bólu tak wcześnie, jak to możliwe w czasie ciąży. Ponadto, modyfikowalne czynniki prognostyczne mogą ukierunkować opracowanie strategii zapobiegania.

Metoda :

Do tego badania wykorzystano bazy danych PubMed, Embase, CINAHL, PsycINFO, MIDIRS i ClinicalTrial.gov. Populacja składała się z kobiet, które odczuwały ból w czasie ciąży i były nadzorowane po porodzie. PPGP został zdefiniowany jako ból zgłoszony w czasie ciąży w okolicy pomiędzy tylno-górnym grzebieniem biodrowym a dolną częścią fałdu pośladkowego, szczególnie w okolicach stawów krzyżowo-biodrowych, które mogą powodować ból promieniujący w tylnej części uda i / lub w spojeniu łonowym. Nie uwzględniono badań, które poruszały kwestie leczenia bólu lędźwiowego. Przebadano uporczywe PPGP zdefiniowane jako ból podczas ciąży i połogu (w okresie: natychmiast po urodzeniu do 12 miesięcy po).

Wyniki :

Podczas przeszukiwania baz danych zarejestrowano 3790 badań. 881 duplikatów zostało usuniętych, a 2909 plików zostało zbadanych na podstawie tytułu. Następnie 318 plików zostało zbadanych w podsumowaniu i 244 w pełnym czytaniu. Ogółem do metaanalizy włączono trzy badania. Zidentyfikowano 584 badań z ClinicalTrials.gov, ale żadne wyniki nie pasują do kryteriów włączenia. Proces wyszukiwania i selekcji przedstawiono na rysunku 1.

Uwzględniono trzy prospektywne badania kohortowe, ich charakterystykę przedstawiono w Tabeli 2. Przeprowadzono dwa badania na tej samej kohorcie (norweskiej), ale oba zostały uwzględnione, ponieważ starano się zbadać różne czynniki ryzyka (Bjelland i wsp., 2013a, Bjelland i wsp., 2013b).

Spośród trzech badań, dwa badały Pelvic Girdle Syndrome (PGS) podczas ciąży i sześć miesięcy po porodzie (Bjelland i wsp., 2013a, Bjelland i wsp., 2013b), który jest zdefiniowany jako ból w obu stawach krzyżowo-biodrowych i spojeniu łonowym (Albert i wsp., 2002). Robinson i wsp. (2010b) przeprowadzili badanie fizykalne w celu identyfikacji kobiet z PPGP na początku badania i obejmowało ono ocenę: bólu, niepełnosprawność i brak poprawy w 12 tygodniu po porodzie. Wszystkie trzy badania obejmowały kobiety pierworódki i wieloródki, ale nie zapisywały wyników oddzielnie dla tych grup, więc nie można było przeprowadzić analizy podgrupy. Podobnie, uwzględnione badania nie rozróżniają kobiet z lub bez wcześniejszej historii bólu krzyża lub miednicy. Nie można było przeprowadzić metaanalizy i analizy wrażliwości ze względu na ograniczone dane kliniczne i heterogeniczność metodologiczną.

Czytaj więcej