Ćwiczenia fizyczne w profilaktyce i leczeniu bólu w dolnej części pleców, bólu obręczy miednicy i miednicy w ciąży: przegląd systemowy i metaanaliza.

STRESZCZENIE : Ten systematyczny przegląd i metaanaliza dotyczy 32 badań na 52,297 ciężarnych kobietach. Ćwiczenia prenatalne zmniejszyły nasilenie bólu lędźwiowo-miedniczego, ale nie zmniejszają ryzyka rozwoju tych stanów w trakcie i po ciąży w porównaniu z brakiem ćwiczeń fizycznych.

Davenport MH, Marchand AA, Mottola MF, Poitras VJ, Gray CE, Jaramillo Garcia A, Barrowman N, Sobierajski F, James M, Meah VL, Skow RJ, Riske L, Nuspl M, Nagpal TS, Courbalay A, Slater LG, Adamo KB, Davies GA, Barakat R, Ruchat SM

Br J Sports Med. 2019 Jan;53(2):90-98. doi: 10.1136/bjsports-2018-099400. Epub 2018 Oct 18.

WSTĘP

W trakcie ciąży, około 50% kobiet odczuwa ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa (Low Back Pain=LBP) lub ból miednicy (Pelvic Girdle Pain = PGP), a 25% nadal odczuwa dolegliwości bólowe w ciągu roku po porodzie. W 10-letnim badaniu kontrolnym stwierdzono, że jedna na dziesięć kobiet z bólem obręczy miedniczej w czasie ciąży doświadcza poważnych konsekwencji aż do 11 lat po porodzie.

LBP definiuje się jako ból lub dyskomfort między 12 żebrem a fałdami pośladkowymi, podczas gdy PGP lokalizuje się pomiędzy tylnym grzebieniem biodrowym a fałdem pośladkowym, szczególnie w okolicach stawów krzyżowo-biodrowych. Współistnienie LBP i PGP nazywa się bólem miedniczo-lędźwiowym (LBPP). Wywiera większy wpływ na jakość życia i codzienne czynności (ADL): zakłócenie snu, życie społeczne i seksualne, zdolność do pracy i zwiększony stres psychiczny. Dlatego nie jest zaskakujące, że kobiety w ciąży z PGP mają mniejsze szanse na regularne ćwiczenia w czasie ciąży.

W populacji ogólnej dowody na „umiarkowaną” jakość sugerują, że ćwiczenia mają niewielki pozytywny wpływ na nasilenie bólu krzyża w porównaniu ze zwykłą opieką. Ponadto ćwiczenie może być łatwo zarządzane autonomicznie, wykonywane w domu i wymaga jedynie minimalnego wyposażenia w akcesoria do ćwiczeń.

Poprzednie krajowe i międzynarodowe wytyczne potwierdziły korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych w czasie ciąży pod względem sprawności fizycznej, ogólnego samopoczucia i zmniejszonego ryzyka wystąpienia powikłań.

Europejskie wytyczne dotyczące diagnozy i leczenia PGP, opublikowane w 2008 r., jako pierwsze wspomniały, że ćwiczenia powinny być zalecane dla kobiet w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ADL i korygowania potencjalnie patogennych wzorców ruchowych. Przegląd Cochrane opublikowany w 2015 r. przez Liddle i wsp. popiera to zalecenie. Stwierdziła, że ​​ćwiczenia fizyczne mogą zmniejszyć LBP związany z ciążą. Jednak badania są nadal potrzebne, ponieważ ich wyniki, oparte na ograniczonej liczbie randomizowanych badań kontrolowanych (RCT), zawierają dowody „niskiej jakości”.

Ten systematyczny przegląd i metaanaliza zostały przeprowadzane w ramach opracowywania kanadyjskich wytycznych dla aktywności fizycznej w roku 2019. Celem tego badania jest zbadanie wpływu ćwiczeń prenatalnych na matczyne LBP, PGP i LBPP w okresie ciąży i połogu.

czytaj więcej