Uprawianie sportu na wysokim poziomie jest silnie skorelowane z nietrzymaniem moczu wśród sportowców: badanie porównawcze 372 zawodniczek uprawiających sport na wysokim poziomie i 372 kobiet z grupy kontrolnej

Alice Carvalhais i wsp.

Wstęp

Nietrzymanie moczu (UI) jest częstym problemem u kobiet, co ma negatywny wpływ na jakość życia. UI definiuje się jako mimowolny wyciek moczu. Częstość występowania UI wśród kobiet w wieku od 15 do 44 lat w ogólnej populacji wynosi od 6,2 do 12,4%. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) definiuje się jako dolegliwość polegającą na mimowolnej utracie moczu podczas wysiłku fizycznego lub zmęczenia, ale także podczas kichania lub kaszlu. SUI jest najczęstszym typem UI wśród kobiet z częstością występowania wynoszącą od 3 do 58,4% (duże zróżnicowanie częstości wynika z różnych użytych definicji i różnych badanych populacji).

Cel

Celem tego badania jest ocena częstości występowania UI w sportach kobiecych na wysokim poziomie, w różnych dyscyplinach sportowych poprzez porównanie z populacją dopasowaną do wieku. Dodatkowo, ocenie zostaną poddane potencjalne czynniki ryzyka dla UI, w tym praktyka sportowa, cechy antropometryczne i historia medyczna.

Metoda

Badanie przeprowadzono poprzecznie w populacji portugalskich sportowców rywalizujących na wysokim poziomie. W różnych federacjach zidentyfikowano 416 sportowców, tylko 372 zgodziły się na udział. Kryteria włączenia dla sportowej populacji kobiet: wiek od 15 do 48 lat, występy w kadrze narodowej przez co najmniej 1 rok i uczestnictwo w zawodach rangi międzynarodowej. Kryteriami wyłączającymi były: ciąża w momencie badania i przed rokiem, choroba lub niemożność zrozumienia języka portugalskiego.

Dane zebrano za pomocą kwestionariusza podzielonego na 3 sekcje

  • Sekcja 1: dane ogólne (np. wiek, waga, wzrost …)
  • Sekcja 2: Historia choroby, leczenie, zaparcia, infekcje dróg moczowych, rodzinna historia IU, położnicza lub ginekologiczna
  • Sekcja 3: charakterystyka sportu, rodzaj sportu, liczba lat praktyki i tygodniowa objętość

Oprócz tego kwestionariusza, sportsmenki zostały zapytane o potencjalne pojawienie się UI podczas ich sportu, a także wpływ UI na ich wyniki sportowe i czy muszą używać zabezpieczeń, aby zapobiec wyciekom.

UI oceniano za pomocą kwestionariusza (International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence-Short Form).

  • Pierwsza pozycja: „Jak często masz wycieki z moczu?” (0 do 5)
  • Druga pozycja: „Ile moczu zazwyczaj tracisz (czy nosisz wkładki, czy nie)?” (0 do 5)
  • Trzecia pozycja: „Ogólnie, ile wycieku z moczu przeszkadza w codziennym życiu?” (0-10)
  • Czwarta pozycja nie została odnotowana: percepcja przyczyny i rodzaju wycieku przez pacjenta.

Częstotliwość UI była oceniana przy użyciu pierwszego elementu; drugi komponent został wykorzystany do oceny wielkości wycieków, a trzeci został wykorzystany do określenia ogólnego wpływu UI na jakość życia. Gdy mimowolna utrata moczu była związana z kaszlem, kichaniem, aktywnością fizyczną lub ćwiczeniami, UI zaklasyfikowano do WNM. Mimowolna utrata moczu przed pójściem do toalety została sklasyfikowana jako naglące nietrzymanie moczu (UUI). Przypadki WNM i UUI zostały sklasyfikowane jako mieszane nietrzymanie moczu (MUI). Reszta została sklasyfikowana w innych typach UI.

Sport zawarty w tym badaniu podzielono na siedem grup (tabela 1).

Czytaj więcej