LFTCL Complex i technika Myo-coaction

Lateral FibuloTaloCalcaneal Ligament (LFTCL) complex :

Nowe dane anatomiczne opisujące przedział boczny stawu skokowego

Zwichnięcie stawu skokowego jest poważnym problemem, ponieważ według Internationl Ankle Consortium, jest najczęściej występującą kontuzją sportową ze wskaźnikiem  6,94 na 1000 ekspozycji dla mężczyzn do 13,6 na 1000 dla kobiet. (1) Ma również bardzo wysoki współczynnik nawrotu sięgający 61% w piłce nożnej (2), co podkreśla trudności związane z leczeniem tej patologii.

Dla przypomnienia, boczny kompleks więzadłowy stawu skokowego składa się z 3 pasm:

– przednie: ATFL (więzadło skokowo-strzałkowe przednie)

– pośrednie: CFL (więzadło piętowo-strzałkowe)

– tylne: PTFL (więzadło skokowo-strzałkowe tylne).

Niedawno pojawiły się nowe dane anatomiczne, które powinny pozwolić nam usprawnić naszą diagnozę i zarządzanie tą patologią. W związku z tym ostatnie prace Vega i wsp. [3] opublikowane w ESSKA w październiku 2018 r. miały na celu zbadanie związku między ATFL i CFL poprzez wykonanie sekcji anatomicznej na 32 preparatach.

Opisy anatomiczne

Wyniki badania pokazują, że ATFL składa się z 2 pasm u wszystkich osób, oddzielonych wyraźną przestrzenią, posiada natomiast różne przyczepy:
• Górne pasmo jest wewnątrzstawowe. Przyczepia się na kostce bocznej tuż poniżej ATFL. Biegnie poziomo ku przodowi, przyczep końcowy znajduje się na szyjce kości skokowej. Rozciąga się w zgięciu podeszwowym i rozluźnia w zgięciu grzbietowym.
• Niższe pasmo jest zewnątrzstawowe. Podąża tym samym kierunkiem, ale jego proksymalny przyczep jest wyraźnie niżej, w obrębie kostki bocznej. Podobnie jak CFL, napina się izometrycznie w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu.

 Czytaj więcej