Wywiad z Germain Saniel, trenerem BodyMechanics Coaching w Kinesport

1.Witaj Germain, czy możesz nam powiedzieć, jakie są cele szkolenia BodyMechanics Coaching?

Celów jest wiele:
– Zrozumieć, w jaki sposób zorganizowany jest ruch pacjenta / sportowca i jakie powiązania można znaleźć odniesieniu do ryzyka urazu (ACL, ból pleców, kostki, zespół rzepkowo-udowy).
– Analiza i obiektywizacja ruchów/gestów sportowca.
– Planowanie sesji wzmacniających funkcjonalność w perspektywie zapobiegania / wydajności.
– Tworzenie ćwiczeń progresywnie, aby udoskonalić biomechanikę pacjenta / sportowca.

2. Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Szkolenie BodyMechanics Coaching przeznaczone jest dla wszystkich fizjoterapeutów, którzy chcą zmienić dynamiczne zarządzanie swoim pacjentem, ale także dla tych, którzy chcą pracować w sportach na wysokim poziomie, wpływać na ograniczenie ryzyka nawrotu lub pojawienia się kontuzji.
Jest to szkolenie, który pokazuje w jaki sposób przechodzimy od praktyki w gabinecie do zajęć na boisku w kontekście sportowców zawodowych na wysokim poziomie.

3. W jaki sposób zorganizowane jest szkolenie?

Szkolenie odbywa się w ciągu 3 dni.
Dzień poświęcony zrozumieniu znaczenia ruchów/biomechaniki w zapobieganiu / poprawie wydajności w sporcie, powiązań między różnymi segmentami ciała i zaangażowaniu ośrodkowego układu nerwowego w tym kontinuum.
Drugi dzień, który ma na celu rozwinięcie zdolności uczestników do analizy za pomocą wideo, ale także zaoferowanie im zbioru spójnych i zmieniających się ćwiczeń, które wpłyną na gesty pacjenta / sportowca. Omówiono najnowsze pojęcia związane z coachingiem neurokognitywnym.
Wreszcie ostatni dzień, którego głównym celem jest zaproponowanie metodologii analizy zawodników biorących udział w zawodach oraz zaproponowanie odpowiedniego planowania pracy.

4. Mówisz o coachingu neurokognitywnym, w jaki sposób to zagadnienie jest interesujące dla fizjoterapeuty?

Jednym z obecnych problemów, czy to będzie w gabinecie czy w sporcie na wysokim poziomie jest odsetek nawrotów po urazach. Do tej pory odpowiedz na rehabilitację i decyzje o powrocie do sportu zbyt często kojarzą się z danymi ilościowymi. Od kilku lat wiemy, że zmiany takie jak ACL powodują znaczące zaburzenia neurofizjologiczne. Automatyczne adaptacje centralnego układu nerwowego są zgodne ze strategią kompensacji, którą możemy dziś wskazać dzięki danym naukowym. Zauważamy jednak, że proponowana obecnie rehabilitacja pozostaje zbyt mechaniczna i skupiona na jedynym elemencie kolana. Uwzględnienie wpływu naszych instrukcji na adaptacje ośrodkowego układu nerwowego podczas rehabilitacji jest niezbędne.
Głównym celem jest umożliwienie pacjentowi / sportowcowi dostosowania swoich gestów w spójny sposób, zgodnie z żądanym zadaniem w zmiennym środowisku sensorycznym.

5. Na koniec, czy możesz podsumować szkolenie w dwóch zdaniach?

Jest to trening praktyczny, oparty na elementach naukowych, analizujący i zarządzający ruchem (gestami) pacjenta / sportowca w celu ograniczenia nawrotów, zapobiegania urazom i promowania wydajności.

Wielkie dzięki  Germain!