Pierwsze szkolenie BodyMechanics Coaching w Kinesport Polska!

Już 20-22 września w Kinesport Polska odbędzie się pierwsze szkolenie BodyMechanics Coaching!

Dzięki temu szkoleniu fizjoterapeuta lepiej zrozumie oddziaływanie na szeroko pojętą motorykę ciała pacjenta/sportowca w perspektywie profilaktyki urazów i poprawy funkcjonowania układu ruchu.

Analiza strategii ruchowych pacjenta/sportowca pozwoli terapeucie zaplanować oraz przeprowadzić program usprawniania ruchowego w kontekście globalnych wzorców ruchowych.

Cele szkolenia:

  • Analiza pacjenta w pozycji statycznej oraz odnajdywanie kompensacji, które mogą mieć wpływ na nieprawidłowo wykonywany ruch.
  • Analiza ruchu sportowca celem wprowadzenia prawidłowych strategii ruchowych.
  • Umiejętność odnajdywania zależności pomiędzy różnymi strategiami ruchowymi oraz ewentualnych deficytów ruchowych w trakcie ruchu sportowca.
  • Planowanie oraz przeprowadzenie indywidualnego programu ćwiczeń, zmieniającego się w oparciu o wcześniej przeprowadzone badanie sportowca.
  • Umiejętność korekcji oraz optymalnego ustawienia poszczególnych segmentów ruchowych pacjenta/sportowca w trakcie wykonywania ćwiczeń celem poprawy parametrów motorycznych oraz profilaktyki urazów.
  • Analiza ruchu sportowca wyczynowego na podstawie nagrania video oraz zaplanowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego treningu nakierowanego na poprawę biomechaniki ciała sportowca.

 

Program szkolenia: http://www.kinesport.pl/bodymechanics-coaching/

Zapisy: http://www.kinesport.pl/produit/body-mechanics-coaching/

Zapisy wciąż trwają! Zapraszamy do udziału!